Kehitämme Kolaria

"500 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä."

Kolarin kuntastrategian tärkein tavoite on luoda kuntaan 500 uutta työpaikkaa. Työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehdään muun muassa hankepajallamme, jossa työtä ja toimeentuloa luodaan kolarilaisista vahvuuksista. Tältä sivulta löydät tietoa Kolarin kunnan hallinnoimista hankkeista sekä hankkeista, joissa kunta on tavalla tai toisella mukana.

Elinvoimapalveluiden kehittäminen

- Koronaviruksen aiheuttama markkinahäiriö on vaikuttanut negatiivisesti erityisesti matkailun ja siihen liitännäisten palveluiden toimintaan ja tuottavuuteen. Esiin on noussut tarve kehittää yritysten osaamista, tuotteita, palveluja, tehdä yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia, jotta tilanteesta päästään toipumaan. Hankkeen avulla pyritään yhteistyössä yrittäjien kanssa selkiinnyttämään kunnan roolia tässä kunnalle hyvin merkittävässä elinkeinotoiminnan haasteessa.

- Hanke on rajat ylittävää yhteistyötä naapurikuntamme Pajalan kanssa. Hankkeen tarkoituksena on luoda hankkeeseen osallistuvien kahden kunnan, yli valtakunnan rajojen ulottuva yhteinen, kestävä ja pitkäaikainen työmarkkinoihin liittyvä strategia. Strategian tarkoituksena on vahvistaa alueen elinvoimaisuutta siten, että kerrotaan alueen potentiaalista ja houkutellaan näin alueelle uusia, pysyviä kuntalaisia. Samalla huolehditaan myös alueen pitovoimasta.

Lähiruoka- ja luonnontuotteet 

Luonnontuotehankkeissa kehitetään ketjua luonnontuotteille Kolarin metsistä maailmalle. Hautomon tarkoituksena on jalostaa alasta kiinnostuneiden unelmista todellisia urapolkuja. Raaka-aineiden talteenotto on yksi tärkeimmistä töistä, kun mietitään miten metsien aarteista ja unelmista saadaan alueen ihmisille työtä ja toimeentuloa. 

Kalastusmatkailu

Tornion-Muonionjoen kalastumatkailuhanke vie Väylänvarren kalastusmatkailuyrittäjien palvelut kansainvälisten matkailijoiden tietoisuuteen.

Kylien kehittäminen

Kolarin kylien kehittämishanke ja investointihanke nostavat 16 kylämme valmiuksia tuottaa palveluita matkailijoille. Hankkeessa kehitetään kunkin kylän omia vahvuuksia. Kylissä toimivat yhdistykset pilotoivat matkailutuotteita ja raivaavat tietä liiketoiminnalle.

Pasmajärven yhteismetsän hallinnoima Tirrovoimaa-hanke visioi ja etsii tietä rakentaa Tirroniemen leirikeskuksesta kansainvälisten matkailijoiden korkeatasoinen luontomatkailukohde, jossa ohjat säilyvät paikallisissa käsissä.

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatushanke luo Pellon, Kolarin ja Muonion lapsille ja nuorille mahdollisuuksia palata ja työllistyä kotiseudulle. Hanke vastaa uuden opetussuunnitelman haasteisiin ja kasvattaa yrittäjämäiseen asenteeseen sekä antaa mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen. Työtä tehdään lasten ja nuorten, opettajien sekä alueen yrittäjien kanssa.

Kaivannais- ja muu teollisuus

Arctic business concept -hanke voimistaa lappilaista kaivannais- ja teollisuusyrittäjyyttä ja työskentelee myös pienteollisuusyritysten kanssa.

Osaajia alueelle

Työvoiman saatavuus, osaamisen puutteet sekä ns. kohtaanto-ongelma (työvoiman osaamisen ja tarjolla olevien osaamista edellyttävien työtehtävien välinen kuilu) luovat haasteita monissa kunnissa. Osaajapulasta huolimatta työttömyys on pysynyt maakunnallisesti kuitenkin kohtuullisen korkealla tasolla. Hanke on syntynyt tarpeesta varmistaa osaavan työvoiman saantia myös oppilaitoksen pääkampusalueen ulkopuolella. Hankkeella haetaan ratkaisua potentiaalisen työvoiman ja työpaikkojen erityisesti mikro- ja keskisuurten yritysten näkökulmasta pienissä kunnissa (Ranua ja Kolari).