Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailun kehittäminen -hanke

Rahoituspäätöksen, sen viestintäohjeen mukaiset logot: tunnus Kolari kasvaa luonnosta, logot Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön kunta, Vipuvoimaa EU:sta ja EU:n tähtiöippu.

Hankkeen päätavoitteena on tuoda esille Tornion-Muonionjoen vesistön monipuoliset kalastusmatkailumahdollisuudet Tornionjokilaakson alueella aina Kilpisjärvelle saakka. Alueen visiona on olla kansainvälisesti tunnettu, Euroopan parhaimpiin lukeutuva kalastusmatkailukohde. Kansainväliselle yleisölle kohdennettua markkinointia toteutetaan www.FishingLapland.com verkkosivujen sekä sosiaalisenmedian kautta. Tunnisteena sosiaalisessamediassa käytetään hästägiä #fishinglapland.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017-31.12.2019. Kokonaiskustannukset ovat 248 871 euroa, josta tuen osuus on 70 %:a, 174 210 euroa. Rahoituspäätöksen on antanut Lapin liitto. Hanketta hallinnoi Kolarin kunta. Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat sekä Pellon Kehitys Oy vastaavat sekä osa alueen kalastusmatkailuyrityksistä vastaavat 30 %:n rahoitusosuudesta.