Rakennusvalvonta

Tältä sivulta löydät tietoa Kolarin kunnan rakennusvalvonnasta.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 1.1.2019 alkaen (kunnanvaltuusto 11.12.2018  § 47).

Luvat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa.

Lupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvonnasta.

Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen.

Luvan käsittely kestää hankkeesta ja lupa-asiakirjojen ja liitteiden valmiusasteesta riippuen noin 1–6 viikkoa.

Rovaniemen kaupunki hoitaa Kolarin kunnan maa-ainesten ottoon liittyviä lupa-asioita 1.6.2014 voimaan tulleen yhteistoimintasopimuksen perusteella. Lue lisää maa-ainesten ottamisesta Rovaniemen kaupungin verkkosivulta.

Milloin lupa tarvitaan?

Lupa tarvitaan uuden rakentamiseen tai olemassa olevan rakennuksen laajentamiseen ja esim. tilojen, käyttötarkoituksen, rakenteiden, LVI-asennusten, julkisivumateriaalin muutoksille ja rakennusten muutostöihin ja korjaamiseen.

Asemakaava-alueella puiden kaatamisen luvanvaraisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa ja tarvittaessa haetaan maisematyölupa.
Tontin rajalle rakennettavat aidat ovat myös aina luvanvaraisia kaava-alueella.

Mikäli luvanvaraisuudesta on epäselvyyttä, on syytä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan!

Ohjeet ja määräykset

Lomakkeet