Meän Digiloikka

Logo

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla tuodaan tekniikkaa ja sen mahdollistamia palveluita lähelle käyttäjää sekä ohjataan käyttäjää hyödyntämään uutta teknologiaa. Erityisesti ikäihmisiä autetaan rakentamaan siltaa digikuopan yli. Malli pilotoidaan osana kirjaston palvelua.

Asukasraati mukana toimintamallin kehittämisessä

Raadin tehtävänä on ideoida, arvioida, esikokeilla ja olla mukana kehittämässä alueelle toimivaa mallia. Osa raatilaisista osallistuu ryhmänohjaus tilanteisiin, osa testaa vempaimia kotona yhdessä omaisen kanssa.

Ryhmänohjaukseen osallistuvat asukasraatilaiset ovat 69- 84 vuotiaita. 1 on käyttänyt entuudestaan tietokonetta.