Tervetuloa seuraamaan Kolarin kunnan johtoryhmän blogia

Johtoryhmän blogia varten kynänsä teroittavat vuorollaan arvoisat johtoryhmän jäsenet: sivistysjohtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja ja vs. kunnanjohtaja / hallintojohtaja. Blogin tarkoitus on tulla lähemmäksi kuntalaisia sekä kunnan työntekijöitä kertomalla kuulumisia tässä muodossa.

Blogissa julkaistaan kirjoituksia kymmenen kertaa (10) vuodessa. Tammikuussa ja heinäkuussa annetaan ajatusten ja kynien levätä.

 

24.11.2023

Kunta muutosten parissa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Kolarin kunta on elänyt viimeiset 2 – 3 vuotta isojen muutosten aikaa ja muutokset ovat koskettaneet kunnan kaikkia hallintokuntia. Muutokset tulevat jatkumaan edelleen vielä tulevinakin vuosina.


Suurin muutos on ollut koko valtakunnan siirtyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta uusille hyvinvointialueille. Näiltä osin kunnan suurimman hallintokunnan lopettaessa toimintansa kunnan palveluna, lakkasi yksi hallintokunta kokonaan vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa on hyvinvointialueen ja kunnan eri hallintokuntien välillä tarkennettu käytännön toimintamalleja useissa eri palvelumuodoissa; kiinteistönhoidossa, ruokapalvelussa, siivouksessa, kunnan omistamien kiinteistöjen vuokrauksessa, työtilauksissa ja niin edelleen.


Molemmat osapuolet ovat kuluneen vuoden ja sitä edellisen vuoden aikana käyneet paljon työpalavereita ja muita keskusteluita sopimusmalleista ja yhteistyömuodoista hyvässä hengessä tarkentaakseen toimintoja. Hyvinvointialueen ja kunnan välisten sopimusten tämän hetkinen kesto on 3+1 vuotta. Sopimuskauden jälkeen on kunnalla ja hyvinvointialueella toiminnan uudelleen tarkastelun aika ja kaikki mahdollisuudet ovat tällä hetkellä avoinna.


Kunnan ruokapalvelut aloittaa osakeyhtiömuotoisen toimintansa eriytettynä kunnan toiminnasta 1.1.2024 alkaen. Ruokapalveluhenkilöstö siirtyy vuoden 2024 alussa uuden ruokapalveluyhtiön alaisuuteen.


Kunnan reittien kunnossa- ja ylläpito on myös uudistettu kunnan alueella. Kunnan ja Tunturi-Lapin Reitit Oy:n välillä laaditun sopimuksen perusteella reittiyhtiö toteuttaa reittien kunnossapidon ja tekee myös vuotuisia korjauksia reiteillä annettujen määrärahojen puitteissa. Toimintamalli käynnistyessään on ollut kunnalle uutta ja on hakenut oikeita käytännön uomiaan myös niitä löytäen kuluneen vuoden aikana.


Rakentamisen ja kaavoituksen rintamalla olemme menossa kohti normaalia alla olleiden ruuhka- ja ehkä hieman ylikuumenneidenkin vuosien.


Kolarin kunnan uuden ja suuren monitoimitalon rakentamisessa olemme alkuperäisessä aikataulussa ja rakennuksen valmistumisen ia uuden koulun, päiväkodin, lukion ja liikuntahallin käyttöönoton tavoiteaikataulu on elokuussa 2025. Odotamme innolla uusiin tiloihin pääsyä kaikkien kuntalaisten voimin. Rakentamisen poikkeusjärjestelyt ovat vaatineet pitkämielisyyttä kaikilta hallintokunnilta, opettajilta, koulukuljetuksilta, liikunnan harrastajilta, oppilailta, ja heidän vanhemmilta. Tällä hetkellä iso kiitos kaikille osapuolille rakennustyömaan erityisjärjestelyiden ymmärtämistä kohtaan.


Muutosten tie on jatkuvaa ja joka vuosi tuo uutta. Kaikesta huolimatta hyvää alkanutta talvea kaikille ja muistetaan, että muutos on myös mahdollisuus.

 


 

27.10. 2023

Kuinka näkyisimme paremmin?

Kunnan johtoryhmässä olemme pohtineet tapojamme viestiä johtoryhmänä ja sitä, kuinka näkyisimme kunnan työntekijöille ja kuntalaisille paremmin. Tämä toive tuli esille viime kevään työhyvinvointikyselyssä. Päätimme aloittaa kirjoittamaan säännöllisesti johtoryhmän blogia, jossa kerromme ajankohtaisista asioista. Sain kunnian olla tämän aloittajana.

Tätä kirjoittaessa eletään lokakuun loppua ja työhuoneeni ikkunasta avautuu luminen maisema. Kai se on tuo lokakuun lumi tullut jäädäkseen. Näinhän ne sanovat ja hyvä näin. Innokkaimmat hiihtäjät ovat päässeet jo laduille harrastuksensa pariin.

Kulunut syksy on ollut työntäyteinen varmasti kaikilla kunnan työntekijöillä ja kaikilla toimialoilla. Olemme nyt elämässä ensimmäistä syksyä “uutena kuntana” ilman kunnan järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntamme toimialat koostuvat hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimialasta, hallinto- ja elinkeinopalveluista sekä kuntaympäristöpalveluista.


Kuntamme ajankohtaisia asioita ovat tällä hetkellä uuden kunnanjohtajan rekrytoinnin ohella mm. kuntamme suurin rakennusinvestointi, joka valmistuu parhaillaan kuntakeskukseen. Valmistuva monitoimitalo tarjoaa kuntalaisille ja työntekijöille ajanmukaiset, terveelliset ja hyvät tilat kuntakeskuksen päiväkodin, Kolarin koulun ja lukion käyttöön. Nyt valmistumassa oleva monitoimitalo on suunniteltu erittäin paljon käyttäjiä osallistaen ja tämä tulee konkretisoitumaan talon valmistuessa 2025.

Rakenteilla oleva monitoimitalo on kustannukseltaan Kolarin suurin investointi ja tämän vuoksi kunnan talouden hoidon on oltava realistisella pohjalla nyt ja tulevina vuosina. Kolarissa perusopetuksen oppilasmäärä on noussut viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana harvinaisen paljon, yli 50%. Lapsimäärän lisääntyminen on näkynyt muun muassa varhaiskasvatuksen palveluiden lisääntyneenä tarpeena ja kansalaisopiston harrastustoimintaan painottuvien kurssien tarpeena. Olemme kuitenkin toteuttaneet laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.

Kolarin uutta kuntastrategian jalkautustyötä on tehty yhdessä esihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kanssa kuluneen vuoden aikana. Kuntastrategian neljä tavoitetta ovat toivottavasti henkilöstöllä jo helposti muistettavissa. Yhteistyön teema on nostettu yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi myös omalla toimialallamme, vaikka sitä jo ansiokkaasti toteutetaankin. On hyvä muistaa, että kaikkia näitä neljää kuntastrategian tavoitetta toteutamme kaikki jo nyt. Tärkeää on vain nostaa nämä hyvät asiat esille.

Lausun omalta osaltani kiitokset kaikille kunnan työntekijöille työn tekemisestä ja jokaisen tärkeästä panoksesta kuntamme eteen. On hyvä muistaa meidän jokaisen rooli työhyvinvoinnin edistäjinä. Tähän liittyen on hyvä pysähtyä aina välillä esimerkiksi näiden kahden kysymyksen ääreen: Mitä tulee paikalle kun minä tulen paikalle? Katsonko työssäni valoon vai varjoon?

Toivotan kaikille hyvää alkavaa talvea ja muistetaan tehdä myös asioita, jotka vievät meidät ja ajatukset pois töistä. Näin teemme myös työmme takuulla paremmin.

Juha Väisänen, sivistysjohtaja