Tervetuloa seuraamaan Kolarin kunnan johtoryhmän blogia

Johtoryhmän blogia varten kynänsä teroittavat vuorollaan arvoisat johtoryhmän jäsenet: sivistysjohtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Blogin tarkoitus on tulla lähemmäksi kuntalaisia sekä kunnan työntekijöitä kertomalla kuulumisia tässä muodossa.

Blogissa julkaistaan kirjoituksia kymmenen kertaa (10) vuodessa. Tammikuussa ja heinäkuussa annetaan ajatusten ja kynien levätä.

 

10.4.2024

Kasvatus, koulutus ja elämä eivät toteudu kaavalla a+b=x

On huhtikuu ja keväinen aurinko paistaa jo ikkunoista iltaa pitkälle. Muistan, kun jaoimme näitä blogin kirjoitusvuoroja johtoryhmässä viime syksynä ennen lumia ja sain tämän huhtikuun kirjoitusvuoron. Ensimmäinen ajatus oli, että kirjoitan huhtikuisen auringon ja kevään täyteisen tuulahduksen keväästä ja tulevasta kesästä.

Asiat menivät kuitenkin toisin, kuten elämässä monesti tapahtuu. Tämän kuun alun Vantaan koulusurman tapahtumat ovat olleet esillä mediassa ja mietin, että pitäisikö asiaa käsitellä tässä blogissa. Pitäisikö ja voinko? Vastasin itselleni, että pitää.

Julkinen keskustelu kaikkia järkyttäneestä ja surullisesta asiasta on pyörinyt pääosin ratoja, jotka päätyvät samoihin pisteisiin. On haettu syitä, syyllisiä ja syy-seuraussuhde- ketjuja. Tässä tapahtumassa on vain uhreja ja yksittäisten syy-seurausuhde- ketjujen tekeminen vajailla tiedoilla ei palvele ketään. On kuitenkin tärkeää, että keskustellaan ja asiaa käydään läpi, koska se on osa kollektiivista tapahtumasta selviämistä.

Kasvatusalalla pitkään toimineena ajattelen, että isossa kuvassa tästä tapahtumasta opiksi otettavat asiat eivät ole nolla-summa- peliä. Kasvatus, koulutus ja elämä eivät toteudu kaavalla a+b=x. Kompleksisiin asioihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Yksinkertaisten ja nopeiden ratkaisujen tarjoaminen vajailla tiedoilla on aina vaarallista.

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen sekä pahoinvoinnin vähentäminen on kuitenkin ensisijainen asia. Tämä ei tapahdu poliittisia irtopisteitä keräämällä ja tuomalla esille yksittäisiä helppoja keinoja. Kyse on panostuksesta sosiaalitoimeen, lastensuojeluun, psykologipalveluihin sekä riittäviin resursseihin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisotyössä sekä lasten harrastustoiminnassa.

Samaan hengenvetoon on todettava, että resurssien taakse pakeneminen on myös yleisesti ajateltuna väärä tie.

Kompleksisessa maailmassa asioihin vaikuttavat myös yksittäiset asiat. Teknologista kehitystä ei pidä estää ja sen mukana täytyy myös kasvatus- ja koulumaailman kulkea aallon harjalla. On kuitenkin kyettävä aidosti pohtimaan kysymystä, että ovatko vankkurit menneet hevosen edelle lasten sosiaalisen median alustojen käytössä? Olisiko yleinen ikäraja näissä paikallaan? Ja jos yleistä ikärajaa ei saada, pitäisikö vanhempien asettaa rajoja lasten sosiaalisen median käytölle?

Lisäksi huoltajien olisi hyvä aidosti kysyä ja selvittää, mitä omalle lapselle kuuluu.

Suomalainen koulujärjestelmä on toimiva, turvallinen ja aikaansa seuraava. Meillä on erittäin korkeatasoinen ja hyvä opettajan koulutusjärjestelmä. Koulun sisällä meillä on luotuna toimivat järjestelmät moneen asiaan puuttumiseen oppilaan kannalta katsottuna. On hyvä muistaa, että koulu, lapset ja nuoriso eivät ole erillään oleva linnake muusta yhteiskunnasta. Yhteiskunnan todellisuus ja arkipäivä näkyvät kouluissa sellaisena kuin se on. Lasten ja nuorten arki ja elämä tulevat osaksi koulujen arkea. Kasvatus- ja koulutusalan ammattilaiset tekevät päivittäin erittäin hyvää työtä yhteiskunnan monitasoisten ilmiöiden kanssa. Tämä asia tuntuu monesti koulun ulkopuolella unohtuvan.

On myös hyvä muistaa, että meidän lapsemme ja nuoremme voivat monelta osin erittäin hyvin. Meillä on vain nykypäivänä enemmän tietoa, mahdollisuuksia ja alustoja käsitellä käsitettä lasten ja nuorten hyvinvointia kuin esimerkiksi kolmekymmentä tai neljäkymmentä vuotta sitten. Ja tämä ei ole huono asia ollenkaan, mutta se on hyvä keskusteluissa tiedostaa.

Yötöntä yötä ja lohennousua odottaen.

 


 

1.3.2024

Mahdollisuuksien aikoja elämme

Meillä Kolarissa on varsin poikkeuksellinen etuoikeus Suomen kuntien joukossa saada elää positiivisen kasvun näkymien aikaa. Kokoistemme ja paljon suurempienkin kuntien tulevaisuuden näkymät ympäri valtakunnan ovat usein merkittävästi kuntaamme verrattuna mollivoittoisemmat. Olkaamme tyytyväisiä ja panostakaamme edelleen vahvaan kasvuun ja kehitykseen. Mahdollisuuksien aikoja siis elämme. Alun perin ajattelin kirjoittaa otsikolla ”epävarmuuden aikoja elämme”, mutta yhdellä sanamuutoksella voi helposti vaikuttaa koko blogikirjoituksen sävyyn ja pyrkiä edelleen luomaan niin sanottua positiivista kierrettä.

Lapin talouden tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat, varsinkin kasvavissa kunnissa kuten meillä Kolarissa. Talouden investointipotentiaali on suuri niin matkailun tärkeällä toimialalla kuin myös esimerkiksi kaivannaisteollisuudessa. Pohjoisen alueen merkitys tulee tulevina vuosina ja vuosikymmenenä globaalisti kasvamaan merkittävästi. Pohjoisen arvokkaat luonnonvarat ja niiden kestävä hyödyntäminen ovat meille huikea mahdollisuus mutta myös tärkeä oman etumme vaalimisen paikka. Teolliset investoinnit, kuten myös esimerkiksi liikenneinfran merkittävä rakentaminen voivat toteutuessaan antaa meille elintärkeää työtä ja toimeentuloa ja tukea vahvan kasvun jatkumista. Samalla meidän paikallisten asukkaiden tulee myös saada oikeudenmukainen osuutemme vaikkapa yhteisten luonnonvarojemme monipuolisesta hyödyntämisestä.

Energiakriisit, sodat ja luonnonmullistukset tulevat usein yllättäen, mutta meillä kunnissa ja kuntataloudessa tulisi pyrkiä vakauteen ja ennustettavuuteen jopa yli useankin vaalikauden. Muutoksen frekvenssi kuntataloudessa on nyt hämmästyttävän nopeaa ja poikkeaa vanhasta totutusta. Näkymät kuntien tulevasta rahoituspohjasta ovat osin sumeat ja tilannetta ei yhtään helpota valtionhallinnon varsin poukkoileva päätöksenteko. Kolarin kuntatalouden tase näyttää vielä tänään varsin vahvalta, mutta myös meillä on odotettavissa taloudellisesti vaikeampi aikoja, joten toivon mukaan saamme yhteisillä päätöksillä ja tahdolla aikaan lisää satsauksia elinkeinopohjan laajentamiseen.

Rajua muutosten aikaa konkretisoi isot valtakunnan tason uudistukset, joilla on merkittävä vaikutus kuntalaisten elämään. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta valtion vastuulle reilu vuosi sitten. Työ- ja elinkeinopalvelut ovat siirtymässä täysin kuntien yhdessä muodostamille työllisyysalueille ensi vuoden alussa. Täällä Tunturi-Lapin alueella (ja Pello) uskoisin meidän kuntien olevan lähempänä ihmistä ja yrityksiä kuin valtionhallinnon aikana ja kunnissa olevan parempi, ajantasaisin tieto alueen palveluista ja työpaikoista. Olemme myös täällä Kolarissa jo saaneet valitettavasti konkreettisesti havaita, että kaikki jo toteutuneet muutokset, vaikkapa ikääntyneiden ihmisten palveluiden kohdalla eivät ole todellakaan olleet askel parempaan, päinvastoin. Olemme pyrkineet kuntana vaikuttamaan Lapin hyvinvointialueen poliittiseen päätöksentekoon kykyjemme mukaan, mutta varsinaista päätäntävalta sosiaali- ja terveysasioissa meillä ei kuntana enää ole.
Suomen kunnat ovat toiminnaltaan toisistaan erilaistumassa ja tämä kehitys tulee jatkossa kiihtymään. Väestökehitys, tulonmuodostus, kuntatalous ja mahdollisesti jopa erilaiset lakisääteiset tehtävät jakavat kuntia. Jokainen kunta pyrkii tässä olemaan voittaja, mutta valitettavasti näin ei reaalimaailmassa tule käymään. Itse Kolarin kunnanjohtajana laajaa kuntakenttää peilatessani uskaltaisin lyödä ”roponi likoon” kuntamme pärjäämisestä tässä juoksussa.

Puhalletaan kaikki yhdessä samaan hiileen kylissä ja tuntureilla, yhteistyö on tulevaisuuden hyvinvoinnin tae!

 


 

1.2.2024

Yhteistyö – tarvitaanko sitä?

Päivänä muutamana, internetin ihmeellisessä maailmassa seikkailessani, sattui silmiini Kirsimarja Blomqvistin julkaisu “Työyhteisön pieni kirja luottamuksesta1. Täytyy tunnustaa, että bongasin sen toisen julkaisun lähdeluettelosta. Kyseessä oli Kuntaliiton julkaisusarjan Uutta kunnista -julkaisu nimeltään “Kuntien johtavien viranhaltijoiden tunteet ja kokemukset poliittisessa päätöksentekoprosessissa”2.

Näitä julkaisuja lukiessani ajatus kiertyi Kolarin kuntastrategiaan ja sen teemoihin sekä strategiaan sisään kirjoitettuun isoon tavoitteeseen, joka on toimintakulttuurin muutos. Jokainen meistä varmasti tietää, että toimintakulttuurin muutos vaatii ainakin aikaa, tietoisia valintoja ja päättäväisyyttä. Muutos ei tapahdu itsestään vaan sen eteen on jokaisen tehtävä töitä.

Yksi toimintakulttuurin muutoksen avainsanoista on yhteistyö. Yhteistyö on myös yksi Kolarin kuntastrategian teemoista - Me kasvamme yhteistyöllä. Mutta mitä yhteistyö tarkoittaa ja ennen kaikkea, mitä se edellyttää? Blomqvistin1 mukaan hyvän yhteistyösuhteen ominaisuuksia ovat luottamus, kommunikaatio ja sitoutuminen.

Kun hyvä yhteistyösuhde edellyttää luottamusta, kommunikaatiota ja sitoutumista, keiden välisestä toiminnasta puhutaan, kun peilataan asiaa kuntaorganisaatioon? Luottamushenkilöiden? Työntekijöiden? Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden? Kunnan toimijoiden toiminnasta suhteessa ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin? Uskallanpa väittää, että luottamusta, kommunikaatiota ja sitoutumista tarvitaan kaikilla edellä mainituilla tasoilla ja tahoilla, jotta hyvä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö mahdollistuu kuntaorganisaatiossa. Jos yksi palanen on pois paikaltaan, vinouttaa se koko rakenteen.

Sillä, kuinka hyvään yhteistyöhön pystymme ja miltä yhteistyö näyttää ulospäin on kunnan kannalta iso merkitys. Se vaikuttaa siihen, muodostuuko Kolarin kuntakuva myönteiseksi vai kielteiseksi. Se, miten palvelut toimivat, miten palvelemme asiakkaita ja toimimme yhteistyökumppaneiden kanssa sekä millaisena päätöksenteko näyttäytyy ulospäin, muokkaa kuntakuvaa. Myönteinen kuntakuva on tärkeä muun muassa kunnan veto- ja pitovoimalle, kilpailukyvylle, asukkaiden hyvinvoinnille ja osallistumiselle sekä kaikelle kunnan kehittämiselle.

Yhteistyön toimivuus tai sen toimimattomuus vaikuttaa myös yksilötasolla jokaiseen kunnan työntekijään ja luottamushenkilöön. Hyvä yhteistyö mahdollistaa laadukkaan, avoimen, perustellun ja vuorovaikutteisen päätöksenteon. Lisäksi hyvä yhteistyö mahdollistaa tehokkaan, laadukkaan ja innovatiivisen työn sekä parantaa työhyvinvointia ja työpaikan imagoa.

Me Kolarissa olemme viime vuoden aikana kuntastrategian jalkauttamisen yhteydessä kuluttaneet valtuustosalin penkkejä kerran jos toisenkin. Yhteistyöstä on puhuttu monessa yhteydessä. Olemme tehneet harjoituksia. Olemme kuulleet, että hyvä yhteistyö on tavoittelemisen arvoinen asia. Matkan varrella olemme menneet hyvän yhteistyön ja toimintakulttuurin muutoksen rakentamisessa välillä kolme askelta eteenpäin, ja välillä olemme tulleet kaksi askelta taaksepäin. Yhtä kaikki, olemme jokainen omassa vaiheessa oppimisen polkua. Joku on strategian lukenut, toinen on sen sisäistänyt ja kolmas on onnistunut jo soveltamaan sitä käytäntöön. Harjoitukset jatkuvat edelleen niin työtehtävissä kuin päätöksenteossakin. Pidetään lippu korkealla ja ollaan onnellisia siitä, että meillä on vielä opittavaa yhteistyön saralla.

Ajatuksen voima on valtava. Se, mitä ajattelemme, vaikuttaa tunteisiimme ja toimintaamme Mitäpä jos seuraavalla kerralla ajattelisit haasteellisessa yhteistyötilanteessa, että yhteistyömme on pääsääntöisesti toimivaa, sen sijaan, että ajattelisit, että yhteistyö ei toimi koskaan. Millaisia tuntemuksia nämä ajatukset sinussa herättävät? Jos muutat ajatusta, toimitko toisin?

Valoa kevääseen teille kaikille!

Tiina Piirilä, hallintojohtaja

 

1 Blomqvist, K. (2023). Työyhteisön pieni kirja luottamuksesta. Työterveyslaitos. TYÖ2030-julkaisuja. 2 Sipilä, J. (2023). Kuntien johtavien viranhaltijoiden tunteet ja kokemukset poliittisessa päätöksentekoprosessissa. Kuntaliitto. Uutta kunnista -julkaisusarja 2/2023.

 


 

 15.12.2023 

Sinä + Minä = Me

Mietin pitkään mistä kirjoittaisin, mitä kertoisin tai mihin ottaisin kantaa elämäni ensimmäisessä blogissa. Blogi sanana nostaa mieleeni suuren vastuun ja rima nousee helposti; älä nyt ainakaan mitään turhia ala siinä höpötellä, koeta pysyä asiallisena. Katsotaan, kuinka siinä onnistun. Virheitäkin saa tehdä, niistä voi oppia ja parantaa toimia tarpeen mukaan.


Vuoden lopussa on helppo kääntää katseet kuluneeseen vuoteen; mitä saatiin aikaiseksi, missä oltiin mukana, kuka teki mitä ja kuinka sitten kävikään. Ajatukset karkaavat helposti myös niihin kuuluisiin tekemättömiin töihin, mitä jäi tekemättä, mikä on kesken, mitä olisi pitänyt tehdä tai miettiä ja sanoa, miksi jotain en sitten saanutkaan aikaiseksi, vaikka vielä maaliskuussa niin pontevasti ajattelin. Tätä kirjoittaessani on joulukuun alku ja huomasin ihmetteleväni miksi se joulukalenteri pitää jo hankkia, eihän se nyt vielä ole sen aika, eikö se vasta lokakuu ole alkamassa. Ajan juoksemista ihmetellessäni, jäin miettimään meidän tehtäviä, roolia palvelujen tuottajana, mahdollistajana, yhteistyötä ja kokonaisuutta. Missä kaikessa näkyvässä, mutta yhä kasvavassa määrin myös näkymättömässä työssä kunta on mukana.


Kunta on yhtä kuin me ihmiset, yritykset ja toimijat. Sinä ja minä, me. Osa meistä on kuntaorganisaatiossa töissä, suoraan tai tyttärien kautta, palvellen, mahdollistaen, osallistuen ja osallistaen. Meillä jokaisella on jokin rooli, tehtävä, jota hoidamme ja jolla mahdollistamme tai osallistumme ja osallistamme toimijoita yhteisten ja omien asioiden eteen. Meillä jokaisella on merkitystä, meistä jokainen on tärkeä, tiedäthän sen? Olen aiemminkin puhunut kynistä ja siitä, kuinka jokainen meistä on erilainen kynä oman elämänsä piirustuksessa. Toisen kynänjälki on värikästä, toisen hieman harmaampaa, ehkä jopa asiallisen mustaa tai kuulakärkikynän sinistä. Yhdellä kynä tekee mutkaa ja runsaita kuvioita, toisella taas tasaista viivaa ja säännöllistä kuvaa. Jäljet ovat kuitenkin yhtä lailla tärkeitä ja merkityksellisiä, koska se on sinun tekemä jälki. Se on arvokas osa kokonaisuutta.


Muutos. Se on varma, siihen voi luottaa, mikään ei ole pysyvää. Jollain aikavälillä se tulee, halusi sitä tai ei. Miten muutokseen suhtautuu tai miten sen ottaa vastaan, siitä riippuu mitä sen jälkeen tapahtuu. Muutoksen kohdatessasi muistathan, että sinun tehtävä, sinun kynänjälki ja -väri on tärkeä, se on merkityksellinen ja osa kokonaisuutta. Ilman sinua ja minua ei olisi meitä, eikä olisi kuntaa, joka palveluja ja toimintoja mahdollistaa ja tuottaa. Sinä olet tärkeä, älä unohda sitä muutostenkaan myllertäessä. Vaikka joskus tuntuu, että kiire ja hösellys on kova ja vauhtiakin riittää, pysähdytään silti hetkeksi, kurkataan sinne naapuriin ja kysytään mitä sinulle kuuluu. Mietitään mitä voisimme tehdä yhdessä ja yhteistyössä. Ja sitten aletaan niin myös tekemään.


Tähän loppuun mietin, miten ihmeessä vedän yhteen kaiken sen työn mitä on vuoden aikana tehty ja suunniteltu, toteutettu ja viety eteenpäin, ehkä jopa peruttu. Joudun toteamaan, että se on mahdotonta, tai tarvitsisin toisen blogin heti perään luetellakseni kaiken tärkeän, näkyvän ja näkymättömän missä toimimme mukana. Joku viisas on joskus sanonut, että jos ei mitään kuulu, ei silloin mitään myöskään tee. Koska kiitos jää kuitenkin helposti kuulematta, haluan yllä olevaan tekstiini viitaten kiittää ihan koko kunnan henkilöstöä ja toimijoita, yhteistyökumppaneita, yrityksiä, kuntalaisia. Aivan erityisesti kiitän kuluneesta, vaiherikkaasta vuodesta omaa tiimiämme KOLKE-henkilöstöä.


Kiitos myös elinkeinotoimikunnalle, olemme vuoden aikana yhdessä laatineet erinomaisen elinkeino-ohjelman, joka asettaa meille sopivasti leikkikentän raamit ja avaa monia mahdollisuuksia kehittää kuntaa rohkeasti, toimeliaasti, yhteistyössä ja kestävästi.


Hyvää loppuvuotta juuri sinulle ja minulle, meille kaikille. Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. Hymyillään, kun tavataan.

 


 

 

24.11.2023

Kunta muutosten parissa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Kolarin kunta on elänyt viimeiset 2 – 3 vuotta isojen muutosten aikaa ja muutokset ovat koskettaneet kunnan kaikkia hallintokuntia. Muutokset tulevat jatkumaan edelleen vielä tulevinakin vuosina.


Suurin muutos on ollut koko valtakunnan siirtyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta uusille hyvinvointialueille. Näiltä osin kunnan suurimman hallintokunnan lopettaessa toimintansa kunnan palveluna, lakkasi yksi hallintokunta kokonaan vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa on hyvinvointialueen ja kunnan eri hallintokuntien välillä tarkennettu käytännön toimintamalleja useissa eri palvelumuodoissa; kiinteistönhoidossa, ruokapalvelussa, siivouksessa, kunnan omistamien kiinteistöjen vuokrauksessa, työtilauksissa ja niin edelleen.


Molemmat osapuolet ovat kuluneen vuoden ja sitä edellisen vuoden aikana käyneet paljon työpalavereita ja muita keskusteluita sopimusmalleista ja yhteistyömuodoista hyvässä hengessä tarkentaakseen toimintoja. Hyvinvointialueen ja kunnan välisten sopimusten tämän hetkinen kesto on 3+1 vuotta. Sopimuskauden jälkeen on kunnalla ja hyvinvointialueella toiminnan uudelleen tarkastelun aika ja kaikki mahdollisuudet ovat tällä hetkellä avoinna.


Kunnan ruokapalvelut aloittaa osakeyhtiömuotoisen toimintansa eriytettynä kunnan toiminnasta 1.1.2024 alkaen. Ruokapalveluhenkilöstö siirtyy vuoden 2024 alussa uuden ruokapalveluyhtiön alaisuuteen.


Kunnan reittien kunnossa- ja ylläpito on myös uudistettu kunnan alueella. Kunnan ja Tunturi-Lapin Reitit Oy:n välillä laaditun sopimuksen perusteella reittiyhtiö toteuttaa reittien kunnossapidon ja tekee myös vuotuisia korjauksia reiteillä annettujen määrärahojen puitteissa. Toimintamalli käynnistyessään on ollut kunnalle uutta ja on hakenut oikeita käytännön uomiaan myös niitä löytäen kuluneen vuoden aikana.


Rakentamisen ja kaavoituksen rintamalla olemme menossa kohti normaalia alla olleiden ruuhka- ja ehkä hieman ylikuumenneidenkin vuosien.


Kolarin kunnan uuden ja suuren monitoimitalon rakentamisessa olemme alkuperäisessä aikataulussa ja rakennuksen valmistumisen ia uuden koulun, päiväkodin, lukion ja liikuntahallin käyttöönoton tavoiteaikataulu on elokuussa 2025. Odotamme innolla uusiin tiloihin pääsyä kaikkien kuntalaisten voimin. Rakentamisen poikkeusjärjestelyt ovat vaatineet pitkämielisyyttä kaikilta hallintokunnilta, opettajilta, koulukuljetuksilta, liikunnan harrastajilta, oppilailta, ja heidän vanhemmilta. Tällä hetkellä iso kiitos kaikille osapuolille rakennustyömaan erityisjärjestelyiden ymmärtämistä kohtaan.


Muutosten tie on jatkuvaa ja joka vuosi tuo uutta. Kaikesta huolimatta hyvää alkanutta talvea kaikille ja muistetaan, että muutos on myös mahdollisuus.

 


 

27.10. 2023

Kuinka näkyisimme paremmin?

Kunnan johtoryhmässä olemme pohtineet tapojamme viestiä johtoryhmänä ja sitä, kuinka näkyisimme kunnan työntekijöille ja kuntalaisille paremmin. Tämä toive tuli esille viime kevään työhyvinvointikyselyssä. Päätimme aloittaa kirjoittamaan säännöllisesti johtoryhmän blogia, jossa kerromme ajankohtaisista asioista. Sain kunnian olla tämän aloittajana.

Tätä kirjoittaessa eletään lokakuun loppua ja työhuoneeni ikkunasta avautuu luminen maisema. Kai se on tuo lokakuun lumi tullut jäädäkseen. Näinhän ne sanovat ja hyvä näin. Innokkaimmat hiihtäjät ovat päässeet jo laduille harrastuksensa pariin.

Kulunut syksy on ollut työntäyteinen varmasti kaikilla kunnan työntekijöillä ja kaikilla toimialoilla. Olemme nyt elämässä ensimmäistä syksyä “uutena kuntana” ilman kunnan järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntamme toimialat koostuvat hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimialasta, hallinto- ja elinkeinopalveluista sekä kuntaympäristöpalveluista.


Kuntamme ajankohtaisia asioita ovat tällä hetkellä uuden kunnanjohtajan rekrytoinnin ohella mm. kuntamme suurin rakennusinvestointi, joka valmistuu parhaillaan kuntakeskukseen. Valmistuva monitoimitalo tarjoaa kuntalaisille ja työntekijöille ajanmukaiset, terveelliset ja hyvät tilat kuntakeskuksen päiväkodin, Kolarin koulun ja lukion käyttöön. Nyt valmistumassa oleva monitoimitalo on suunniteltu erittäin paljon käyttäjiä osallistaen ja tämä tulee konkretisoitumaan talon valmistuessa 2025.

Rakenteilla oleva monitoimitalo on kustannukseltaan Kolarin suurin investointi ja tämän vuoksi kunnan talouden hoidon on oltava realistisella pohjalla nyt ja tulevina vuosina. Kolarissa perusopetuksen oppilasmäärä on noussut viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana harvinaisen paljon, yli 50%. Lapsimäärän lisääntyminen on näkynyt muun muassa varhaiskasvatuksen palveluiden lisääntyneenä tarpeena ja kansalaisopiston harrastustoimintaan painottuvien kurssien tarpeena. Olemme kuitenkin toteuttaneet laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti.

Kolarin uutta kuntastrategian jalkautustyötä on tehty yhdessä esihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kanssa kuluneen vuoden aikana. Kuntastrategian neljä tavoitetta ovat toivottavasti henkilöstöllä jo helposti muistettavissa. Yhteistyön teema on nostettu yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi myös omalla toimialallamme, vaikka sitä jo ansiokkaasti toteutetaankin. On hyvä muistaa, että kaikkia näitä neljää kuntastrategian tavoitetta toteutamme kaikki jo nyt. Tärkeää on vain nostaa nämä hyvät asiat esille.

Lausun omalta osaltani kiitokset kaikille kunnan työntekijöille työn tekemisestä ja jokaisen tärkeästä panoksesta kuntamme eteen. On hyvä muistaa meidän jokaisen rooli työhyvinvoinnin edistäjinä. Tähän liittyen on hyvä pysähtyä aina välillä esimerkiksi näiden kahden kysymyksen ääreen: Mitä tulee paikalle kun minä tulen paikalle? Katsonko työssäni valoon vai varjoon?

Toivotan kaikille hyvää alkavaa talvea ja muistetaan tehdä myös asioita, jotka vievät meidät ja ajatukset pois töistä. Näin teemme myös työmme takuulla paremmin.

Juha Väisänen, sivistysjohtaja