Rahoituspäätöksen, sen viestintäohjeen mukaiset logot

Kestävällä reitillä

Hankkeen kehittämistavoitteena on turvata Kolarin ja Ylläksen matkailualueen veto- ja pitovoimaa sekä ympärivuotisen matkailun toiminta- ja kehittämisedellytyksiä yrityksissä varmistamalla alueen monipuolisen reittiverkoston jatkuvan kehittämisen, ylläpidon ja hyödyntämisen edellytyksiä.

Hankkeessa laaditaan reitistölle kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jonka avulla Kolarin reittien korkea laatutaso ja vetovoima voidaan taata jatkossakin. Keskeistä on tuottaa sellainen suunnitelma, jolla reitistön kunto, turvallisuus ja laatu varmistetaan vastaamaan alueen elinkeinotoiminnan ja asiakkaiden tarpeita. Laadukas reittiverkosto tuo jatkossakin alueelle luonnosta ja kestävästä matkailusta kiinnostuneita asiakkaita, joiden tarpeisiin yrittäjien tulee pystyä vastaamaan.

Hankkeen työpaketit ovat: 1) Kolarin reittiverkoston ylläpito- ja kehittämissuunnitelman laatiminen 2) Reittien kunnossapidon ja ylläpidon sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu ja 3) Vähähiilisten luontoon pohjautuvien matkailupalveluiden kehittäminen.

Hankkeen tuloksena Kolarin kunnalla on käytössään ajantasainen tieto reitistön nykytilasta ja kehittämistarpeista muodossa, joka mahdollistaa myös erillisenä hankintana toteuttavan reittien kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän. Yritykset voivat jatkossakin luottaa alueen reitistön vetovoimaan ja niillä on paremmat valmiudet kehittää pitkäjänteisesti toimintaansa ja tuotteitaan vastaamaan luontoon pohjautuvista matkailupalveluista kiinnostuneiden asiakkaiden tarpeita.

Toteutusaika 1.3.2021 - 31.10.2023 – kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 118 683 euroa – EAKR- ja valtion rahoitusta 94 946 euroa (80 %) – Lapin liitto – hankekoodi A77061.

Yhteystiedot

projektiasiantuntija Asta Hakso
kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen

Hankejuliste