Perusopetus

Tältä sivulta löydät tietoa Kolarin kunnan kouluista, koulukuljetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, opetussuunnitelmasta, työ- ja loma-ajoista sekä koulutoimen  hallinnosta.

Lukuvuoden 2021–2022 työ- ja loma-ajat

 • Syyslukukausi 11.8. - 22.12.2021
 • Kevätlukukausi 10.1. - 4.6.2022
 • Koulutyö alkaa 11.8.2021
 • Syysloma (vko 42) 18.10. - 24.10.2021
 • Joululoma 23.12.2021 - 9.1.2022
 • Talviloma (vko 10) 7.3. - 13.3.2022
 • Koulutyö päättyy la 4.6.2022

Koulut

Kolarin koulu, ala- ja yläluokat

 • Osoite: Jokijalantie 18, 95900 Kolari
 • Perusopetuksen rehtori Topias Uusitalo
 • Oppilaanohjaaja Irene Vänttilä
 • Koulusihteeri Johanna Itälaakso
 • Terveydenhoitaja Annika Mannersuo
 • Kuraattori Johanna Pasma
 • Kouluisäntä Ari Tolonen 
 • Erityisluokanopettaja Asta Meriläinen
 • Erityisopettaja Petteri Putkonen
 • Erityisopettaja Maarit Laitinen
 • Erityisopettaja Päivi Kumpuniemi-Härkönen
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta Sanna-Riikka Vaattovaara

Äkäslompolon koulu

 • Osoite: Koulutie 2, 95970 Äkäslompolo
 • Sähköposti: akaslompolon.koulu@kolari.fi
 • Apulaisrehtori Outi Koli

Ylläsjärven koulu

Sieppijärven koulu

Koulumatkat ja koulukuljetus

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Eritystapauksissa koulukuljetusta voi hakea sivistyslautakunnalta.

Koulukuljetukset ovat monelle koulumme oppilaista iso osa koulupäivää. Koulumatkoilla kuljettaja vastaa oppilaiden turvallisuudesta ja koulumatkan sujuvuudesta. Kunta perusopetuksen järjestäjänä valvoo kuljetuksia ja puuttuu mahdollisiin epäkohtiin. Koulussa opastetaan ja ohjataan oppilaita siihen, miten koulumatkoilla käyttäydytään. Koulumatkoihin liittyvistä ongelmista tai turvallisuusriskeistä tulee ilmoittaa kouluun tai sivistystoimeen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kolarin peruskouluissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa esikoululaisille, 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisää tietoa saat koulujen yhteyshenkilöiltä.

 • Kolarin peruskoulu: Sanna-Riikka Vaattovaara
 • Sieppijärven koulu: Ville Ikonen
 • Ylläsjärven koulu: Heli Ahonen
 • Äkäslompolon koulu: Outi Koli

Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut

 • Osoite: Isopalontie 2, 95900 Kolari
 • Sivistysjohtaja/kansalaisopiston rehtori Juha Väisänen
 • Toimistonhoitaja Sinikka Pieskä
 • Ota yhteyttä sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kolari.fi