Perusopetus

Tältä sivulta löydät tietoa Kolarin kunnan kouluista, koulukuljetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, opetussuunnitelmasta, työ- ja loma-ajoista sekä koulutoimen  hallinnosta.

Lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajat

 • Syyslukukausi 9.8.–21.12.2019
 • Kevätlukukausi 7.1.–30.5.2020

 • Koulutyö alkaa 9.8.2020
 • Syysloma (vko 42) 14.–20.10.2019
 • Joululoma 22.12.2019–6.1.2020
 • Talviloma (vko 10) 2.–8.3.2020
 • Pääsiäisloma 10.–13.4.2020
 • Koulutyö päättyy 30.5.2020

 • Koulupäiviä la 21.12.2019 ja la 30.5.2020

Lukuvuoden 2020–2021 työ- ja loma-ajat

 • Syyslukukausi 12.8. – 22.12.2020
 • Kevätlukukausi 7.1. – 5.6.2021

 • Koulutyö alkaa 12.8.2020
 • Syysloma (vko 42) 12.10. – 18.10.2020
 • Joululoma 23.12.2020 – 6.1.2021
 • Talviloma (vko 10) 8.3. – 14.3.2021
 • Vapaapäivä 14.5.2021
 • Koulutyö päättyy la 5.6.2021

Koulut

Kolarin yhtenäinen peruskoulu, ala- ja yläluokat

 • Osoite: Jokijalantie 18, 95900 Kolari
 • Perusopetuksen rehtori Tuovi Palomaa
 • Oppilaanohjaaja Anna-Maija Alajääskö
 • Koulusihteeri Maarit Nordberg 
 • Terveydenhoitaja Maija-Liisa Kurki
 • Kuraattori Johanna Pasma
 • Kouluisäntä Ari Tolonen 
 • Erityisluokanopettaja Raisa Hartikainen 
 • Erityisopettaja Petteri Putkonen
 • Erityisopettaja Eevariitta Mattila 
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta Sanna-Riikka Vaattovaara

Äkäslompolon koulu

 • Osoite: Koulutie 2, 95970 Äkäslompolo
 • Sähköposti: akaslompolon.koulu@kolari.fi
 • Apulaisrehtori Outi Koli

Ylläsjärven koulu

Sieppijärven koulu

Koulumatkat ja koulukuljetus

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Eritystapauksissa koulukuljetusta voi hakea sivistyslautakunnalta.

Koulukuljetukset ovat monelle koulumme oppilaista iso osa koulupäivää. Koulumatkoilla kuljettaja vastaa oppilaiden turvallisuudesta ja koulumatkan sujuvuudesta. Kunta perusopetuksen järjestäjänä valvoo kuljetuksia ja puuttuu mahdollisiin epäkohtiin. Koulussa opastetaan ja ohjataan oppilaita siihen, miten koulumatkoilla käyttäydytään. Koulumatkoihin liittyvistä ongelmista tai turvallisuusriskeistä tulee ilmoittaa kouluun tai sivistystoimeen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kolarin peruskouluissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa esikoululaisille, 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisää tietoa saat koulujen yhteyshenkilöiltä.

 • Kolarin peruskoulu: Sanna-Riikka Vaattovaara
 • Sieppijärven koulu: Ville Ikonen
 • Ylläsjärven koulu: Heikki Kiviniemi
 • Äkäslompolon koulu: Outi Koli

Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut

 • Osoite: Isopalontie 2, 95900 Kolari
 • Sivistysjohtaja/kansalaisopiston rehtori Juha Väisänen
 • Toimistonhoitaja Sinikka Pieskä
 • Ota yhteyttä sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kolari.fi