19.2.2024

Osallistuvan budjetoinnin ideointikyselyyn 51 ideaa

 

Kolarin kunta etsi osallistuvan budjetoinnin ideointikyselyn kautta vuodelle 2024 kohdetta, joka edistää kolarilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kunnan viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa. Ideoiden jättöaika päättyi perjantaina 16.2.2024 puolilta öin. Ehdotuksia saivat jättää kolarilaiset yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset tai muut ryhmät. Määräaikaan mennessä kyselyn kautta saatiin kaiken kaikkiaan 51 ideaa.

 

 

Mitä seuraavaksi tapahtuu? 

 

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan asia etenee niin, että kunnassa viranhaltijatyönä helmi – maaliskuussa suoritetaan arviointi siitä, mitkä ehdotuksista ovat toteutettavissa 10 000 eurolla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Ehdotuksista karsitaan ne, joiden kustannusten arvioidaan menevän yli 10 000 euron, jotka eivät ole toteutettavissa tänä vuonna ja ne, jotka voidaan toteuttaa osana jotakin muuta kokonaisuutta. Jäljelle jäävistä ehdotuksista laaditaan alustavat kustannusarviot ja toteuttamissuunnitelmat. Ehdotukset menevät huhtikuussa kuntalaisten äänestykseen. Äänestystuloksen perusteella katsotaan toteutettavissa olevat ja kunnanhallitus päättää lopullisesti, mitkä toteutetaan. Idean toteuttaminen on sen toimialan vastuulla, jolle ehdotus sisältönsä puolesta kuuluu.

 

Helmi–maaliskuussa

  • Arviointi, kustannusarviot ja toteuttamissuunnitelmat ideoista viranhaltijatyönä.

 

Huhtikuun alussa

  • Kuntalaisten äänestys toteutettavasta/toteutettavista ideoista.

 

Huhtikuun lopussa

  • Kunnanhallituksen lopullinen päätös toteuttavasta/toteutettavista ideoista.

 

Toukokuu–joulukuu

  • Idean/ideoiden toteutus sen toimialan toimesta, jolle idean toteuttaminen sisällöllisesti kuuluu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

25.1.2024

Osallistu Kolarin kunnan osallistuvaan budjetointiin ja vaikuta!

Haussa Kolarin kunnan osallistuvan budjetoinnin kohde - Mihin sinun mielestäsi rahasumma pitäisi käyttää?

 

Vuoden 2024 talousarvioon on varattu 10 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Nyt keräämme hyviä ideoita sen kohteeksi. Osallistu kyselyymme!

Etsimme vuodelle 2024 kohdetta, joka edistää kolarilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kunnan viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa. Käytettävissä on 10 000 euroa ja kohteen on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa vuoden 2024 aikana. Osallistuvassa budjetoinnissa pääsevät ideoimaan ja äänestämään kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat kuntalaiset. Ehdotuksia voivat tehdä kolarilaiset yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset tai muut ryhmät.

 

Miten osallistuva budjetointi toimii?

Osallistuva budjetointi alkaa avoimella verkkokyselyllä, jolla kerätään hyviä ideoita. Ideoita voi jättää myös täyttämällä paperisen lomakkeen Kolarin pääkirjastolla, kirjastoautossa ja kunnanvirastolla. Ideoiden keruuaika on 25.1. – 16.2.2024. Tulleista ideoista valitaan 3 – 5 jatkoäänestykseen. Äänestyksen voittanut ehdotus toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Jätä ideasi ja osallistu kyselyyn täällä: Osallistuvan budjetoinnin ideointikysely kuntalaisille tai täytä paperinen lomake Kolarin kirjastolla, kirjastoautossa tai kunnanvirastolla. Lomakkeen voit myös tulostaa tästä.

 

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon. Tässä tapauksessa päättämään tietyn rahasumman käytöstä. Sitä voidaan hyödyntää, kun tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista. Tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vuoropuhelua asukkaiden ja kunnan välillä.

 

Mihin rahasumma sinun mielestäsi pitäisi käyttää? Mitä asukkaat kaipaavat Kolariin?

Vastaa kyselyymme ja vaikuta!