Valoisten kesäöiden ja keskiyön auringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi

 


Tunturi-Lapissa hengitetään maailman puhtainta ilmaa. Ympärillä aukeaa 9 miljoonaa hehtaaria luomuluokiteltua metsää, siis 99,9 % Lapin metsäpinta-alasta, joka muodostaa maailman suurimman yhtenäisen luomukeruualueen. Talousvesi pumpataan erityisen puhtaista pohjavesistä, paikoin jopa suoraan lähteistä. Eräreissuilla juomapullot täytetään huoletta virtaavissa tunturipuroissa, omalla vastuulla toki. Lähettyvillä ei ole juurikaan sellaisia päästölähteitä, joiden raskasmetallipäästöillä olisi merkittäviä vaikutuksia ympäristön tilaan tai ihmisen terveyteen. Kasvinsuojeluaineita peltohehtaaria kohden käytetään vähiten koko Euroopassa.

Lisäksi on vielä tämä valo; Lapin valo, keskiyön auringosta kaamokseen. Kasvukausi on lyhyt, nopea ja valoisa. Jatkuvan valohoidon ansiosta kasveihin kehittyy etelän lajitovereita suuremmat pitoisuudet erilaisia vaikuteaineita mm. antioksidantteja, joilla on ihmiselle terveellisiä vaikutuksia. Samoja lajeja ei löydy välttämättä muiden mantereiden pohjoisosien yöttömästä yöstä, sillä sieltä puuttuu lämmittävä golf-virta. Elämme maailmanlaajuisesti hyvin uniikkien resurssien äärellä.
Lähtökohdat ovat parhaat mahdolliset luonnontuotealan kehittämiselle, mutta ei luonnosta ja luonnon ehdoilla eläminen helppoa ole, eikä ole koskaan ollutkaan. Satokaudet vaihtelevat, halla vie hillat tai poimijoiden puuttuessa satoja miljoonia kiloja sieniä mätänee mättäille. Lapin vuotuisesta mustikka- ja puolukkasadosta hyödynnetään nykyisin vain parisen prosenttia, joten marjaa kyllä riittäisi kotipakkasten täytyttyä vielä vientiinkin asti.

Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle –hankkeessa on selvitetty Tunturi-Lapin lähiruoka- ja luonnontuotealan nykytilaa ja potentiaaleja sekä koostettu selvitysten perusteella kuvaus tarvittavista toimenpiteistä ja rakenteista, joilla alue pystyy tulevaisuudessa vastaamaan alaan kohdistuvaan kysyntään ja kasvutavoitteisiin. Luonnontuote- ja lähiruoka-alan kasvukonseptissa on huomioitu sekä olemassa oleva toimijaverkosto ja sidosryhmät että potentiaalisimmat tulevaisuuden tekijät ja toimijat. Työn keskiössä punaisena tai pikemminkin vihreänä lankana kulkee kestävä kehitys, jotta tulevatkin polvet voivat elää Lapin puhtaasta luonnosta.

Hankkeen A72720 kesto on 1.6.2017-31.10.2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on 216 966 euroa, josta tuen osuus on 162 724 euroa, 75 %:a.

Julkaisut

Loppuraportti, projektipäällikkö Eveliina Niva

Tunturi-Lapin lähiruokaselvitys
Valoisaten kesäöiden ja keskiyön auringon ... hankkeen esite
Opinnäytetyö Noora Peltola, Lapin AMK, Selvitys keruuverkoston poimijoista
Koemarkkinoinnin tulokset
Koemarkkinointi, markkinatutkimus
Tuotantoprosessin mallintaminen
Pakastekuivauslaitoksen esisuunnitelma
Pakastekuivauslaitoksen kannattavuusanalyysi
Selvitys keruutoiminnasta
Laskelmat suunnitelmien pohjaksi

Northern Wild Superfoods, From the Land of the White Nights and Midnight Sun https://prezi.com/view/yOxMZidf3fUm2DHOFnHX/

Hankkeen tuloksia hyödynnetään muun muassa Lapin ELY-keskuksen rahoittamassa Hautomo ja Lapin liiton rahoittamassa Kiihdyttämö -hankkeessa.