Tervetuloa nuorten työpajalle!

Etsitkö paikkaasi tai mietitkö, mihin suuntaan elämässä seuraavaksi yrittäisit?
Kolarin nuorten työpajalla teet yhdessä ammattilaisen kanssa yksilöllisen suunnitelman ja asetat tavoitteet työelämässä etenemiseen.

 • Pääset tutustumaan koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksiin, työnhakuun ja työelämän pelisääntöihin.
 • Saat tukea asioiden hoitamiseen.
 • Pääset mukaan porukkaan ja toimintaan, johon kuuluu ruuanlaittoa, retkiä, koulutusta, yritysvierailuja, liikuntaa ja muuta virkistystoimintaa
 • Saat mahdollisuuden suorittaa esimerkiksi hygieniapassin, ensiapu-, tulityö- ja työturvallisuuskortin.
 • Saat tukea ja apua elämänhallintaan, terveyden ylläpitämiseen ja muuhun sinulle ajankohtaiseen.

Toimimme Kolarin kirkonkylällä. Työpajan Puoji eli käsityömyymälä toimii osoitteessa Saarentie 2. Myymälä on avoinna arkisin kello 8–15. Saarentiellä työskentelevät  Hurhaus ja kartiini -ompelupajan työntekijät ja ohjaaja. Metalli ja lauta -paja toimii Kolarin kirkonkylällä osoitteessa Jokijalantie 95.

Lue lisää työpajan toimintatavoista.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä työvalmentajiimme ja kysy lisää:

 • Hurhaus ja kartiini: 040 489 5049
 • Metalli ja lauta: 040 701 4841, 040 576 4170
 • Yksilövalmentaja: 040 187 5201
 • Etsivä nuorisotyöntekijä: 040 489 5561
 • Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja: 040 768 0369

Myymälä Puoji

Puojista hankit helposti ja paikallisia tekijöitä tukien tupaantuliaiset, joululahjat, sisustusesineet ja esimerkiksi lasten kalusteita.

Aukioloajat:

 • Ma-pe klo 8-15

Yhteystiedot:

 • Myymälä Puoji: 040 489 5049
 • Osoite: Saarentie 2

Hurhaus ja kartiini

Ompelupajassa voit tutustua erilaisiin käsityötekniikoihin. Pajassa valmistetaan käsityötuotteita myyntiin Myymälä Puojiin esimerkiksi kierrätysmateriaaleista. Ompelupaja tarjoaa kuntalaisille, yrittäjille ja kunnalle myös ompelupalvelua. Ompelupaja toimii Saarentiellä keskellä Kolarin kirkonkylää.

Pajalla käytettävät käsityötekniikat:

 • Ompelu
 • Erityistekniikat, kuten kuviointi ja värjäys, kynttilätyöt, huovutus ja perinnekäsityöt
 • Askartelu
 • Käsin neulonta
 • Kudonta

Yhteystiedot:

 • Hurhaus ja kartiini: 040 489 5049
 • Osoite: Saarentie 2

Metalli ja lauta

Kolarin kirkonkylällä toimivalla pajalla tutustutaan metalli- ja puualan töihin ja valmistetaan uusia tuotteita sekä korjataan vanhaa.

 • Pajalla otetaan vastaan myös kuntalaisten toimittamaa rautaromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua.
 • Työpaja tarjoaa kuntalaisille polttopuuhuoltoa, kotitalkkaripalvelua, muuttokuljetuksia ja pihatöitä.
 • Työpaja hoitaa myös muita kunnan omia tehtäviä kuten liikunta- ja ulkoilualueiden hoitoa ja pihatöitä sekä on mukana tapahtumien järjestämisessä.

Yhteystiedot:

 • Metalli ja lauta: 040 701 4841, 040 576 4170
 • Osoite: Jokijalantie 95, 95900 Kolari

Kolarin nuorten työpajalla voi opiskella ammatin esimerkiksi oppisopimuksella. Työpajan oppijat tekevät tuotteita myyntiin ja kunnan tarpeisiin. Timo Heikkilä ja Per Niva rakensivat talven 2018 aikana myyntikojuja käytettäväksi kirkonkylän toritapahtumissa.

Mikä on Kolarin nuorten työpaja?

Kolarin nuorten työpaja perustettiin 3.4.1993. Työpajan tärkeimmät arvot ovat

 • Avoimuus
 • Vastuullisuus
 • Läsnäolo
 • Yhteisöllisyys
 • Onnistuminen
 • Tasavertainen kohtaaminen, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen
 • Jokainen on ainutkertainen yksilö, joka kantaa repussaan omaa historiaansa
 • Tarjoamme mahdollisuuden osallistua yhteisön toimintaan ja kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja samoilla säännöillä. Hyväksymme ihmisten erilaisuuden ja huomioimme yksilön, hänen elämäntilanteensa ja voimavaransa. Toimimme luottamuksellisesti ja toisiamme kunnioittaen turvallisessa ilmapiirissä. Tehtävämme on myös opettaa vastuun ottamista itsestään, läheisistään, työstään, tekemisistään, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Mitä ja miten työpajalla tehdään?

Työvalmennus

Omien tavoitteiden mukaisesti etenevää työntekoa työvalmentajan ohjauksessa. Nuorten työpajalla opitaan mestari-kisälli-mallin mukaisesti. Valmentautuja tekee tilatun työn tai tuotteen alusta loppuun itse, tarvittaessa henkilökohtaisella avulla ja tuella. Tavoitteena on lisätä valmentautujan osallisuutta, aktiivisuutta ja hyvinvointia.

Valmentautuja oppii:

 • Päivärytmiä
 • Työyhteisössä toimimista
 • Työelämän pelisääntöjä
 • Tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittymisen tarpeet

Yhteystiedot:

 • Hurhaus ja kartiini: 040 489 5013
 • Metalli ja lauta: 040 701 4841, 040 576 4170

Yksilö- ja ryhmävalmennus

Henkilökohtaista ohjausta omien tarpeiden mukaan myös muissa kuin työpajaan tai opintoihin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi asunto- tai velkaneuvontaa sekä asiantuntijoiden puheille ohjaamista.

Ryhmävalmennuksessa arki-, työelämä- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään vertaisryhmissä esimerkiksi työpaikkakäyntien, koulutusten ja retkien sekä liikunnan avulla.

Yhteystiedot:

 • Yksilövalmentaja: 040 187 5201

Kuntouttava työtoiminta

Tavoitteena on avata tie työhön tai työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin sekä parantaa osallistujan elämänhallintakykyä.

 • Kuntoutuja pitää työtoimintajakson ajalta oppimispäiväkirjaa, jossa hän seuraa omaa oppimistaan sekä henkistä ja fyysistä vointia.
 • Työtoiminnassa ei synny työsyhdetta.
 • Työtoimintajakso kestää kerrallaan 3–24 kuukautta.
 • Toimintaan on osallistuttava 1–4 päivää viikossa ja vähintään neljä tuntia päivässä.
 • Perustuu valmentautujan, TE-toimiston ja sosiaalitoimiston yhdessä laatimaan aktivointisuunnitelmaan.

Yhteystiedot:

 • Yksilövalmentaja: 040 187 5201

Etsivä nuorisotyö

Työn tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota heille mahdollisuus luottamukselliseen ja turvalliseen aikuiskontaktiin. Ensisijainen tehtävä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat apua saadakseen tarvitsemansa palvelut.

Yhteystiedot:

 • Etsivä nuorisotyöntekijä: 040 489 5561

Työkokeilu

 • Tarkoituksena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille.
 • Tavoitteena on löytää valmentautujalle mahdollisimman hyvin soveltuva työ- tai koulutuspaikka.
 • Työkokeilussa voi tutustua eri ammatteihin ja työympäristöihin käytännössä sekä arvioida omaa soveltuvuutta alalle.
 • Työkokeilusta maksetaan työttömälle työnhakijalle työttömyysetuutta sekä mahdollisesti kulukorvausta.

Yhteystiedot:

 • Hurhaus ja kartiini: 040 489 5013
 • Metalli ja lauta: 040 701 4841, 040 576 4170

Opiskelu oppisopimuksella

Nuorten työpajalla voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tai osatutkinnon oppisopimuksella. Työpajajakso voi olla myös valmistavaa koulutusta näyttötutkintoina suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Kolarin nuorten työpajalla on suotitettu oppisopimuksella esimerkiksi liikunta-alueiden hoitajan, vaatetusalan sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tutkintoja.

Yhteystiedot:

 • Yksilövalmentaja: 040 187 5201