Kuvassa on esitetty hankepäätöksen mukaisesti logot: EU:n tähtilippu, ELY-logo, maaseutu 2020 logo sekä Kolari150 logo.

Hautomon konseptointi luonnontuote- ja lähiruoka-alalle -hankkeen tarkoitus on koota ja aktivoida alueen toimijaverkostoa ja jäsentää sen toimintaa vastaamaan alan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Samalla kartoitetaan ja etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia. Hautomo -hanke rakentuu toimijaverkoston kokoamisesta ja koordinoinnista sekä potentiaalisten toimijoiden yrittäjyysvalmiuksien vahvistamisesta. Lisäksi kootaan asiantuntijaverkostoa alan toimijoiden tueksi. Kartoituksen ja aktivoinnin tulokset jäsennetään toimintasuunnitelmaksi, joka edesauttaa luonnontuotealan kasvua ja kehittymistä Tunturi-Lapissa myös pitkällä aikavälillä. Toteuttamisaika on 1.6.2018-31.12.2019. Rahoitusta haetaan Lapin ELY-keskukselta maaseuturahastosta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 102 559 euroa.

Hautomon konseptointi luonnontuote- ja lähiruoka-alalle hanke on syntynyt yhtenä tuloksena, kehittämistehtävänä Valoisten kesäöiden ja keskiyön auringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi -hankkeessa (Hankekoodi A72720). Siinä on kartoitettu Tunturi-Lapin luonnontuote- ja lähiruoka-alan nykytilaa, potentiaaleja ja mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena on luotu konseptikokonaisuus, joka palvelee alueen luonnontuote- ja lähiruoka-alan kehitystyötä, kun alueella halutaan vastata niin paikallisiin kuin kansainvälisiinkin kehittämistarpeisiin ja -mahdollisuuksiin.

  • Projektipäällikkö Eveliina Niva: eveliina.niva@kolari.fi, 040-489 5351
  • Projektikoordinaattori Taika Kopra: taika.kopra@kolari.fi, 040-489 5543
  • www.facebook.com/mettanvilja