Tee kuntalaisaloite!

Kuntalaisena ja palveluiden käyttäjänä voit vaikuttaa Kolarin palveluiden kehittämiseen tekemällä kuntalaisaloitteita ja antamalla palautetta saamastasi palvelusta. Kuntalaisaloitteet käsitellään virallisesti ja aloitteen tekijä saa vastauksen tekemäänsä aloitteeseen.

Suosittelemme tekemään kuntalaisaloitteen Kuntalaisaloite-verkkopalvelussa.

Voit toimittaa aloitteen myös sähköpostilla tai kirjepostina Kolarin kunnan kirjaamoon.

  • kirjaamo@kolari.fi
  • Isopalontie 2, 95900 Kolari

Mikä kuntalaisaloite?

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kuntalaisaloite on yksittäisen asukkaan tai asukasryhmien laatima kirjallinen aloite, jonka kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toimintaan ja päätöksentekoon.

Kunnan asukkaiden lisäksi yhteisöillä ja säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kun kuntalaisaloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa. Kuntalain mukaisesti valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kolarissa tehtyihin kuntalaisaloitteisiin voit tutustua Kuntalaisaloite-palvelussa. Vuonna 2018 Kolarissa on tehty aloite esimerkiksi showtanssikurssin järjestämiseksi Kolarin kansalaisopistossa.

Anna palautetta saamastasi palvelusta

Miten onnistuimme palvelemaan sinua? Kerro mielipiteesi ja anna kehittämisehdotuksia palveluistamme. Kunnan palveluista voit antaa palautetta täyttämällä lyhyen sähköisen kyselyn. Voit antaa palautetta myös verkkosivujemme Palaute-sivun lomakkeella.