Elinvoimaa yhteistyöstä -hanke

EAKR, Lapin liiton ja Kolarin kunnan logot

Kolarin kunnan alueella on käynnistynyt Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Elinvoimaa yhteistyöstä -hanke.

Toteutusaika on 1.6.2020-31.12.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 58 268€.

Hankkeen toteuttajana toimii Kolarin kunta.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa kunnan ja alueen yritysten yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä. Kolarin kunnan yrityskanta rakentuu vahvasti matkailun ja siihen liitännäisten palveluiden ympärille. Koronaviruksen aiheuttama markkinahäiriö on vaikuttanut negatiivisesti erityisesti edellä mainittuihin aloihin. Esiin on noussut tarve kehittää yritysten osaamista, tuotteita ja palveluja, tehdä yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia, jotta tilanteesta päästään toipumaan. Alueella on ollut viimeisimpien vuosien aikana hyvin merkittävää yritysten luontaista toiminnan kasvua, millä on ollut suora positiivinen vaikutus kuntatalouteen. Tänä keväänä vallinneen pandemian vuoksi toimintaympäristö ei mahdollisesti tule enää palaamaan ennalleen. Kaikki yllättänyt äkillinen pandemia iski suoraan hyvään kasvuvireeseen. Tällä hankkeella kunta panostaa osaltaan koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen sekä siten kuntataloudellisten vaikutusten hallintaan.
Kyky vastata muuttuneeseen tilanteeseen on nyt vaikeaa. Vaikeaa tilannetta selittää jo entisestään vähäinen tarjolla oleva yritysneuvonta, lisääntynyt tiedon monikanavaisuus ja vaikean tilanteen vuoksi rohkeus kokeilla uusia ideoita. Muu tarjolla oleva yritysneuvonta ei ole myöskään täysin riittävä tai saavuta yksittäisiä avuntarpeessa olevia yrityksiä.
Yritysten kehittäminen vaatii hyvää liiketoiminnallista suunnittelua, neuvontaa ja tuetun toimintaympäristön. Hanke on syntynyt tarpeesta varmistaa yritysten tiedon- ja avunsaanti muutoksen tueksi. Hankkeella haetaan ratkaisua potentiaalisen kehitystyön eteenpäin viemiseksi etenkin matkailu- ja sen lähialoilla, jotta toiminta ei olisi jatkossa riippuvainen vain yhdestä sesongista tai asiakaskunnasta. Näin pystytään vahvistamaan yritysten sietokykyä markkinahäiriötilanteissa.

PÄÄTAVOITE
Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyössä alueen yrittäjien ja kunnan kanssa elinvoimaisuuden toimintamalli, “Kolarin malli”, jolla vastataan niin koronan tuomiin välittömiin kehittämispaineisiin kuin toimintaympäristön muutoksiin halliten siten myös osaltaan kuntatalouteen heijastuvia koronan aiheuttamia vaikutuksia.

OSATAVOITEET 1-3:
1 Tunnistaa alueelliset voimavarat, muuttuneet markkinat ja niiden tarpeet.
2 Löytää uusia toimintatapoja- ja malleja tuottaa palvelua nykyisessä toimintaympäristössä.
3 Törmäytttää toimijoita, tiivistää ja mahdollistaa toimijoiden yhteistyötä.

Yhteystiedot: 

projektikoordinaattori, Robert Hawkins 040 4895551

robert.hawkins@kolari.fi