Arctic Business Concept (ABC) - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri

Hankkeen päätavoite on teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pk-palveluyritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Muita tärkeitä päätavoitetta tukevia ja laajempaa strategista näkökulmaa edustavia tavoitteita ovat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa ja yritysten toiminnassa sekä klusteriyhteistyön vahvistaminen monialaisesti ja -tasoisesti Lapin toimijoiden välillä sekä EU-tasolla. Työpakettien toimenpiteet tavoitteiden takana edistävät ja tukevat suoraan Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman ja Lappi-sopimuksen tavoitteita.

Hankkeen toteuttajina ovat Kemin Digipolis Oy, Rovaniemen Kehitys Oy ja Sodankylän kunta. Hankkeen rahoittajat ovat Lapin liitto, EAKR, yritykset sekä lappilaiset kunnat ja kehitysyhtiöt: Kittilä, Kolari, Rovaniemen Kehitys, Sodankylä, TeamBotnia, Kemin Digipolis, Ylitornio, Tervola, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi,Savukoski, Muonio, Pello.

Projektityöntekijänä toimi Kolarissa Tapani ruokojärvi.

Lue lisää Kemin Digipolis Oy:n sivuilta http://www.digipolis.fi/palvelut/innovaatio-ja-kehityspalvelut/kehittamisohjelmat.html