Länsi-Lapin luonnontuotealan yritysryhmähankkeen valmistelu

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Kolarin kunnalle Euroopan maaseuturahaston rahoituksesta 5 000 euron valmistelurahan Länsi-Lapin luonnontuotealan yritysryhmähankkeen valmisteluun. Valmistelun tarve on tullut Luonnontuotealan kasvukoordinaattori -hankkeen (Lapin ELY-keskus MSR 166661) aikana rakentuneelta yritysverkostolta.

Valmistelurahan tavoitteena on koota yhteen luonnontuotealan toimijoista koostuva 4-6 (9) yrittäjän ryhmä, jonka kanssa valmistellaan yritysryhmähanke. Valmisteluhankkeen tarkoituksena on varmentaa yritysryhmän tahot, joiden intressissä on kartoittaa valmistamiensa pienerien markkinoilletulo.

Tuloksena syntyy selvitys siitä, onko valmisteltavalle hankkeelle onnistumisen edellytyksiä ja ovatko edellytykset kehittämishankkeen kokoisia. Mikäli edellytyksiä on, niin yrittäjäryppään kanssa työstetään kehittämishankkeen suunnitelma, jonka yhtenä osana solmitaan sopimus yritysryhmähankkeen hakemisesta.