likiruoka-hanke, kolarin kunta, taajama-alueiden logistiikka

LIKIRUOKA – maaseudun resurssien jakelun kehittäminen:
uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla. Tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien sekä niiden myyjien eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa, sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi harvaanasutulla alueella. Käytännössä hankkeessa saadaan aikaiseksi seuraavaa: 1) logistiikan kaluston käytön lisääminen 2) uusien ansaintamallien luominen maaseudulle lähiruoan ja -palveluiden, jakamistalouden ja lähilogistiikan kautta 3) kaupankäynnin (myynti, lainaus, jakaminen, toimittaminen, jatkojalostaminen) mahdollistaminen yhteisellä
kustannustehokkaalla logistiikka-alustalla.


Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.8.2023.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 218 431€, josta myönnetyn EAKR-rahoituksen osuus on 174 743€.
Hankkeen päätoteuttaja on Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen osatoteuttajia ovat Kolarin kunta, Kokkolanseudun Kehitys Oy, Kittilän kunta, Kemijärven Kehitys Oy Pelkosenniemen kunta, Enontekiön kunta, Posion kunta, Sodankylän kunta, Utsjoen kunta, Lestijärven kunta (Kaustisen seutukunta) ja Kannuksen kaupunki.

Lue lisää Centria ammattikorkeakoulun sivuilta: https://tki.centria.fi/hanke/likiruoka/2656