Tornion-Muonionjoen Lohi - Strategia väylänvartisen kalastusmatkailun kehittämiseksi

Tornion-Muonionjoen kalastusmatkailustrategia, pdf

Esite (A3)

Projekti on Kolarin, Pellon ja Muonion kuntien yhteishanke. Projektin tavoitteena on käynnistää työ, jonka myötä saadaan lohi ja joki osaksi kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua tunturialueiden ja Lapin matkailutuotetta. Projekti on käynnissä ja sen suunniteltu kesto on 1.2.2015 – 31.7.2015. Kolarin kunta hallinnoi hanketta. Kumppaneita ovat Pellon ja Muonion kunnat. Strategiatyössä asiantuntijana toimii Pöyry Oy:stä Laitakari Jari ja Onevisio Consulting Oy:stä Hannu Komu.

Kalastusmatkailun kehittämistyö käynnistyi strategian laadintaprosessilla (6 kk). Kohderyhmänä ja toimijoina ovat jokivarren Suomen puoleiset kunnat ja asukkaat, yritykset, yrittäjä- ja matkailujärjestöt, luonnonvaratyötä tekevät organisaatiot, kalastuskunnat, oppilaitokset ja korkeakoulut. Maantieteellisenä kohdealueena on rajajoki ja työhön mukaan pyritään saamaan myös alueen Ruotsin puoleisia toimijoita, lähinnä esiselvitysvaiheen toimijakuntien ja –yrittäjien yhteistyöverkostoista. Projektin aikana alueelle työstetään Tornionjokilaakson Suomen puoleista osaa koskeva kalastusmatkailun kehittämisstrategia, joka sisältää myös kartoitustiedot koko rajajokivarren alueen toimijaverkostosta, sitoutuneista toimijoista ja suuntaviivat tuotteistamistyölle.

(Hankkeen budjetti on 43 070, josta EU:lta, EAKR /valtion/ Lapin liiton osuus 70 % - 30 149, ja kuntarahoitus 30 % - 12 921 euroa.)

Yhteystiedot ● Kolarin kunta, 0400 101070 ● kunta.info@kolari.fi ● www.kolari.fi

The Salmon of the River Tornio-Muonio - Strategy to develop fishing tourism along the river

The goal of the project is to start the work to include the salmon and river in the nationally and internationally recognized tourism product of the fell areas and Lapland. The work will start with a strategy planning process and the project will last six months (1.2.2015-31.7.2015). The target group and participants are especially the municipalities and inhabitants, companies, entrepreneurial and tourism organisations, organisations working on natural resources, fishery collectives and educational institutions on the Finnish side of the River. The geographical target area is the River Tornio-Muonio which forms a border between Finland and Sweden. The aim is to get participants from the Swedish side as well, especially from the municipalities and entrepreneurial networks during the pre-project phase.
The activities which will be undertaken during the project consist of strategy work, networking and evaluation work. The main result of the project is a development strategy for fishing tourism on the Finnish side of the River. The network of participants is mapped out, the committed participants are identified and guidelines for product development are established. The Salmon of the River Tornio-Muonio is a joint project for the municipalities of Kolari, Pello and Muonio. The budget of the project is EUR 43 070. The municipalities are estimated to fund 30% (EUR 12 921) of the project and the Regional Council of Lapland and ERDF 70% (EUR 30 149) of the project.