Koronainfoa yrittäjille

THL Koronatodistuksen lukija

Suomen eduskunta

https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/default.aspx

Rajavartiolaitos

https://raja.fi/korona-info

Yrityksen talous ja tukimuodot yrityksille -TEM

https://tem.fi/koronavirus

Suomen yrittäjät ry

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Lapin sairaanhoitopiirin kooste

https://koronaturvallinenlappi.fi/

Aluehallintoviraston koronasivut

https://avi.fi/koronainfo

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Aluehallintoviraston sivulta löydät viranomaiselta usein koronavirustilanteesta kysyttyjä kysymyksiä.

Työterveyslaitos

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Kolarin kunnan koronatiedotteet

koronatiedotteet

Yhteystiedot yritysneuvonta

Ari Saarela, Lappi Consulting Oy (palvelun mahdollistaa Leader Tunturi-Lappi ry)
info@lappiconsulting.fi
p. 040 631 4433

Robert Hawkins, Kolarin kunta
yrityskoordinaattori
robert.hawkins@kolari.fi
p. 040 489 5551

Nina-Maria Möykkynen, Kolarin kunta 
kehitysjohtaja
nina-maria.moykkynen@kolari.fi
p. 040 489 5007

Facebook Kolari, elinvoimapalvelut


Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteeseen keväällä 2020

Koronaviruksella on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen. Olemme koonneet tälle sivulle yhteen tietoa niistä tahoista, jonne yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä. Ohjeet on ryhmitelty siten, että yleisesti kaikkia yrityksiä koskevaa tietoa on sivun alkuosassa. Seuraavaksi tietoa yksin yrittäjälle, sitten pienyrityksille (1-5 htv) ja tämän jälkeen  Pk-yrityksille (6-250 htv).

Yksinyrittäjän tukihaku auki, hakuilmoitus ja hakemusasiakirjat tästä

Info yrittäjille 4.6.2020 klo 15.00

Info yrittäjille 5.5.2020 klo 15.00

Info yrittäjille 17.4.2020 klo 15.00

Info yrittäjille 7.4. kello 15.30

Tiedote 1.4.2020

Tiedote 27.3.2020

Pidämme infotilaisuuksia etänä liittyen tukiin ja linjauksiin sekä työllistymiseen. Seuraathan ilmoitteluamme.

Tietoa ja neuvontaa kaikille

Neuvontaa maksuvaikeuksiin joutuneille yrityksille

  • Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä.
  • Talousapu -neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.
  • Talousapu -neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin 9.00–16.00.
  • Lisätietoja Suomi.fi:ssä Tämä linkki ohjaa Suomi.fi verkkosivustolle.

Suomen Yrittäjät kokoaa tietoa koronaviruksesta jäsenilleen

TE-toimistojen palvelut yrityksille muutostilanteissa

  • Työ- ja elinkeinopalvelujen sivuilta löydät tietoa lomautus- ja yhteistoimintamenettelyistä. Jos olet yhteistoimintalain piiriin kuuluva työnantaja, tulee sinun ilmoittaa yt-neuvotteluista TE-toimistoosi. Lomautustilanteissa tulee työntekijälle antaa ilmoitus henkilökohtaisesti. Suuremmissa lomautuksissa TE-toimisto antaa tarvittaessa yrityskohtaisesti lomautuksiin liittyvää neuvontaa.
  • Irtisanomisen kohteeksi joutuvat työntekijät pääsevät jo irtisanomisaikana TE-toimiston muutosturvapalveluihin, joissa on tarjolla tukea työnhakuun sekä uudelleentyöllistymistä tukevia valmennuksia ja koulutuksia.
  • Lisätietoja TE-palveluiden verkkosivuilla. Tämä linkki ohjaa TE-palveluiden verkkosivustolle.

Tuet ja hyvitykset ravitsemisyrityksille

Haku avattu 5.6.2020 Hae tästä

Kustannustuki valtiokonttorin kautta

Haku avautuu 7.7.2020 Lisätietoja tästä 

Yksinyrittäjät

Hae rahoitusta

Ota ensimmäisenä yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin. 

Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

Hae tukea kunnalta

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on avattu.

Lisätietoja TEM:n tiedotteessa 27.3.2020. Tämä linkki ohjaa TEM:n sivustolle tiedotteeseen Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät. Tämä linkki ohjaa TEM:n tiedotteeseen 30.4.2020.

Pienyritykset (1-5 htv)

Hae rahoitusta

Ota ensimmäisenä yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin.

Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

Hae avustusta ELY-keskuksesta

ELY-keskuksen haku ajetaan alas 8.6.2020 klo 16.15. Lisätietoa tästä 

ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

Lisätietoja ELY-keskusten verkkosivuilla. Tämä linkki ohjaa ELY-keskuksen verkkosivustolle.

Finnveralta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita

Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen.

Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.

Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi puolesta.

Lisätietoja Finnveran verkkosivuilla. Tämä linkki ohjaa Finnveran verkkosivustolle.

Työeläkemaksuihin joustoa ja lomauttamiseen nopeutta

Työeläkemaksuja lykätään kolmella kuukaudella.

Nopea lomautus ja irtisanominen ovat mahdollisia pienyritykselle, kun lakimuutos on tullut voimaan. Hallituksen on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Aiempi aikaraja oli 14 päivää. Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Lomautetut ja irtisanotut pääsisivät ilman karenssia työttömyysturvan piiriin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020, ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovellettaisiin lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Lisätietoja TEM:n tiedotteessa 26.3.2020. Koronaviruksen vuoksi lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään. Tämä linkki ohjaa TEM:n tiedoteeseen

Pk-yritykset (6-250 työntekijää)

Hae rahoitusta

Ota ensimmäisenä yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin.

Pankit ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheut-taman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

Hae Business Finlandista avustusta koronavirustilanteeseen

Business Finland haku ajetaan alas 8.6.2020 klo 16.15. Lisätietoa tästä

Business Finlandista voit hakea rahoitusta, jos yrityksesi liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

Rahoitettavia aloja ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa Business Finland pidentää rahoitettujen hankkeiden kestoa, pidentää laina-aikoja sekä nopeuttaa maksatuksia.

Jos 1–5 henkeä työllistävä pienyritys on ennättänyt hakea tukea Business Finlandista ennen 27.3.2020, Business Finland käsittelee hakemuksen normaalisti.

Lisätietoja ja rahoituksen hakeminen Business Finlandin verkkosivuilla. Tämä linkki ohjaa Business Finlandin verkkosivustolle.

Finnveralta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita

Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen.

Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.

Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi puolesta. Finnveran takaus voi kattaa jopa 80 prosenttia pankin myöntämän luoton määrästä.

Jos taattavan luoton pääoma on enintään miljoona euroa, voidaan hakemus Finnverassa käsitellä ja päättää nopeasti. Aiempi nopean käsittelyn raja on ollut 150 000 euroa.

Muutoksia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa.

Lisätietoja Finnveran verkkosivuilla. Tämä linkki ohjaa Finnveran verkkosivustolle.

Työeläkemaksuihin joustoa ja lomauttamiseen nopeutta

Työeläkemaksuja lykätään kolmella kuukaudella.

Nopea lomautus ja irtisanominen ovat mahdollisia pk-yritykselle. Hallituksen on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Aiempi aikaraja oli 14 päivää. Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Lomautetut ja irtisanotut pääsisivät ilman karenssia työttömyysturvan piiriin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020 ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovellettaisiin lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Lisätietoja TEM:n tiedotteessa 26.3.2020. Tämä linkki ohjaa TEM:n tiedotteeseen Koronaviruksen vuoksi lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään.

 

Keskeiset linkit luetteloituna 

Yksinyrittäjän tuki, Kolarin yrittäjät

ELY-keskusten ylläpitämä tietopaketti

ELY-keskus, Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta (Lappi)

TEM-Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Suomen Yrittäjien ylläpitämä tietopaketti 

Te-palveluiden ylläpitämä tietopaketti

Verohallinnon ylläpitämä tietopaketti

Valtioneuvoston ylläpitämä tietopaketti

Työterveyslaitoksen toimintaohje työnatajalle koronavirusepidemiaan varautumiseksi

THL - Ajankohtaista koronaviruksesta

Ulkoministeriön usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta

Visit Finlandin kysely: koronaviruspandemian vaikutukset liiketoimintaan

Suomen pankin ylläpitämä tietopaketti

Taiteen edistämiskeskus valmistelee koronatukea

Työsuojelu ja korona, työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

 

Yrittäjän ensisijainen tehtävä on olla yhteydessä omaan pankkiin, lainanmyöntäjiin, vuokranantajaan jne. jotta voit sopia kiinteät kulut mahdollisimman alas.

Koronan aiheuttamissa haasteissa voit olla yhteydessä myös kuntaan, yritysneuvojaan, TE-toimistoon tai suoraan rahoittajiin. Kehitysjohtaja rohkaisee kysymään erityisen herkällä kynnyksellä.

Voit varata ajan yrityksesi pika-analyysiin kunnan kautta tai suoraan rahoittajilta, jotta voidaan etsiä sinulle parhain kanava tukien suhteen. Tämä nopeuttaa myös mahdollisen tukihakemuksen käsittelyä rahoittajien / tuenantajien / pankkien osalta. Toimitaan jokainen nyt mahdollisimman ripeästi, jotta saadaan myös tuet liikkeelle.

Yhteystiedot yritysneuvonta

Ari Saarela, Lappi Consulting Oy (palvelun mahdollistaa Leader Tunturi-Lappi ry)
info@lappiconsulting.fi
p. 040 631 4433

Robert Hawkins, Kolarin kunta
työllisyyskoordinaattori
robert.hawkins@kolari.fi
p. 040 489 5551

Nina-Maria Möykkynen, Kolarin kunta (virkavapaalla 1.4.2021 asti)
kehitysjohtaja
nina-maria.moykkynen@kolari.fi
p. 040 489 5007

Asta Hakso, Kolarin kunta
projektiasiantuntija
asta.hakso@kolari.fi
p. 040 489 5006

Facebook Kolari, elinvoimapalvelut