maaseuturahoituksessa käytettäviä logoja

USVA -yhteismarkkinointikonsepti

on kolmen naisyrittäjän yritysryhmähanke. Hankkeen tavoitteena on yhdessä kehittää yhteismarkkinointikonseptia luonnontuote- ja hyvinvointituotteille. Mukana olevat yritykset ovat Asentopaikka Ay, Liikkeeni ja Aava Lapland. Hankkeen kokonaisbudjetti on 24 310 €, josta EU-rahoituksen osuus on 14 586 euroa, toiminta-aika on 1.3.2021-31.8.2023.