Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen

 

Rahoituspäätöksen, sen viestintäohjeen mukaiset logot: tunnus Kolari kasvaa luonnosta, logot Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön kunnat, Vipuvoimaa EU:sta ja EU:n tähtilippu.

Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen -hanke

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyden ymmärtämisellä on merkitystä työn tuloksellisuuteen, organisaation laadukkaalle ja vaikuttavalle toiminnalle sekä työyhteisön hyvinvoinnille. Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio ja Koulutuskuntayhtymä Lappia asiantuntijayhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa ovat ryhtyneet yhteisvoimin parantamaan organisaatioidensa hyvinvointia ja tuottavuutta. Keskeisiä keinoja ovat mm. strategisen, operatiivisen ja lähijohtamisen keinojen kehittäminen siten, että työyhteisöä voidaan johtaa entistä paremmin ajantasaisen ja ajanmukaisen tiedon sekä lähijohtamistyötä tukevien työvälineiden avulla.

– Toimintamallit ja -ohjeistukset, talous-, henkilöstö- ja muiden mahdollisten tietojen hyödyntäminen, kokemusten vaihto, hyvinvointiin perehtyneet työntekijät jne.

Toteutusaika 1.9.2020 - 31.5.2023 – kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 686 083 euroa – ESR- ja valtion rahoitusta 548 858 euroa (80 %) – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus – hankekoodi S22252

Yhteystiedot 

Kolarin kunta 

Pellon kunta

Ylitornion kunta 

Tornion kaupunki 

Koulutuskuntayhtymä Lappia 

Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut 

Hankkeen juliste (A3)