Rahoituspäätöksen mukaiset tunnukset

Valmisteluraha - Selvitys matkailuyritysten yritysryhmän perustamisesta

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Kolarin kunnalle Euroopan maaseuturahaston rahoituksesta 5 000 euron valmistelurahan Ylläksen matkailuyritysten yritysryhmähankkeen valmisteluun. Tarve valmistelulle on tullut alueen matkailualan yrityksiltä, jotka haluavat reagoida Tunturi-Lapille avautuvaan aivan uuteen ympärivuotisen matkailun mahdollisuuteen, vastata tuotteillaan paremmin uusien matkailijaryhmien vaatimuksiin ja olla osaltaan edistämässä Tunturi-Lapin kehittymistä kestävän matkailun edelläkävijäksi.

Valmistelurahan tavoitteena on sitouttaa ja muodostaa ryhmä ympärivuotisesta matkailusta ja matkailutuotteiden kehittämisestä motivoituneita yrityksiä. Tavoitteena on valmistella yritysryhmähanke, jossa suunnitellaan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet ympärivuotisten tuotteiden kehittämiseen, tuotetestaukseen ja koemarkkinointiin Ylläksen alueella 4–9 yrityksen kanssa vuosien 2025–2026 aikana. Varsinaisessa yritysryhmähankkeessa koeponnistetaan tuote- ja palveluketju sekä koemarkkinointi.

Valmisteluhankkeen tuloksena syntyy selvitys siitä, onko yritysryhmähankkeelle onnistumisen edellytyksiä ja ovatko edellytykset kehittämishankkeen kokoisia. Mikäli edellytyksiä on, niin yrittäjäryppään kanssa työstetään kehittämishankkeen suunnitelma, jonka yhtenä osana solmitaan sopimus yritysryhmähankkeen toteutuksesta.