Euroopan unionin osarahoittama, Lapin liitto, Kolarin kunta

Elinvoimaa reiteistä

Hankkeessa kestävöitetään yksi Ylläksen matkailukeskuksen reitistökokonaisuuden keskeisimmistä reittiosuuksista Ylläsjärvi-Tunturijärvi-Äkäslompolo. Kestävöitettävät kohdat sijoittuvat koko reitin alueelle, yhteensä noin 14 000 metriä.
Investoinnin toteutumisen myötä mahdollistuu tunturikylät yhdistävän reitin ympärivuotinen, aiempaa monipuolisempi käyttö. Investointi edistää myös uutta yrittäjyyttä.

Hankkeen avulla lisätään toimijoiden ja käyttäjien ympäristötietoutta, tuodaan esille reittirakentamisessa huomioitava ympäristötoiminta. Kun kehittämishankkeissa laadittuja suunnitelmia ja ohjelmia saadaan suunnitelmallisesti toteutettua myös investoinneiksi, parannetaan myös hanketoiminnan näkyvyyttä ja uskottavuutta.
Pitkän ajan tavoitteena on luoda alueelle lisää elinvoimaa, lisätä Kolari-Ylläs -alueen veto- ja pitovoimaa sekä houkutella alueelle uusia investoreita.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kolarin kunnan ja Tunturi-Lapin Reitit Oy:n kanssa. Reittirakentamisen kestävöittämisratkaisujen asiantuntijana ja kumppanina hankkeessa tehdään yhteistyötä Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa.
Kesto 1.1.2024 - 31.10.2025, JTF-rahoitus 432 898 euroa, josta Kolarin kunnan rahoitusosuus on 129 870 euroa.

Hankkeen Juliste, A3

Kuva hankealueesta kartalla

Kestävöitettävä alue Ylläsjärvi- Tunturijärvi-Äkäslompolo välillä