Rahoituspäätöksen mukaiset tunnukset

Arkiäly - Tekoäly

Arkiäly - Tekoäly hankkeessa mietitään yhdessä, miten saadaan uudet ja vanhat kyläläiset kohtaamaan, viihtymään, pysymään, tuntemaan itsensä tarpeellisiksi ja tärkeäksi osaksi yhteisöä. Mietitään, olisiko paljon puhutusta tekoälystä tähän tilanteeseen hyötyä. Hyödynnetään jo rakennettuja valokuituverkkoja. Kokeillaan, mihin mobiiliverkkojen kapasiteetti riittää. Selvitetään, olisiko tekoälyn avulla mahdollista parantaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kylissä.

Kolarin kunta yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Kolarin kylien kanssa selvittää tässä hankkeessa ennakkoluulottomasti, rohkeasti ja yhdessä arkiälyn ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia parantaa osallisuutta ja lisätä yhteisöllisyyttä kylissä. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittämisessä hyödynnetään kylistä ja alueesta jo tallennettua ja tärkeäksi koettua arkitietoa, “sekoitetaan”, toisin sanoen yhdistetään ja lisätään eri lähteissä olevaa, kylille merkityksellistä tietoa. Kokeillaan, onnistuttaisiinko arkitiedon ja uuden teknologian, tekoälyn, avulla löytämään ratkaisuja kyliä askarruttaviin ongelmiin ja haasteisiin. Onnistuisiko kyläyhteisö tuottamaan “uutta” kirjoitettua ja jopa visuaalista ja auditiivista sisältöä olemassa olevien, ihmisten syöttämien sisältöjen avulla.

Hankkeen kohderyhmää ja samalla aktiivisia toimijoita ovat Kolarin kylien asukkaat. Välillisenä kohderyhmänä ja muina hyödynsaajina ovat muun muassa lappilaiset sekä laajemminkin kylien yhteisöt Suomessa. 

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Kolarin kunnalle Euroopan maaseuturahaston rahoituksesta Arkiäly - Tekoäly hankkeeseen 204187,40 euroa. Asiantuntijayhteistyökumppanina ja tuensaajana on myös Lapin Ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitus on 214934,10 euroa. Hanke toteutetaan  alkaen 1.9.2024-31.8.2026, yhteensä 24 kuukautta.