Varhaiskasvatus

Yhteystiedot

Kolarin kunnallinen varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Tavoitteena on yhdessä vanhempien kanssa edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja oppimista huomioiden kunkin lapsen ikä- ja kehitysvaihe. Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin, valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen toimintasuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan alle kouluikäisille lapsille suunnattuja palveluita päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä esiopetusta täydentävässä toiminnassa. Esiopetuksesta vastaa opetuspalvelut. Päiväkodeissa tarjotaan myös vuorohoidon palveluita lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on oikeus käsitellä varhaiskasvatuksen hakemusta ja järjestää paikkaa 4 kuukauden ajan hakemuksen jättämisestä. Kolarissa pyritään järjestämään hakijalle paikka perheen toiveen ja tarpeen mukaan myös nopeamminkin. Käsittelemme hakemuksia ja teemme päätöksiä noin kerran kuukaudessa varhaiskasvatuksen johtajan, päiväkodin johtajan ja toimistosihteerin kanssa. Ennakoimattomissa tapauksissa, kuten äkillinen työllistyminen tai äkillinen muutto kuntaan käsittelyaika on 2 viikkoa. Jo hakuvaiheessa kannattaa huomioida, että laskutuksen muodostumiseksi tarvitsemme tulotietojanne, silloin kun haluatte niiden vaikuttavan maksun suuruuteen. Tutustuthan tiedotteeseen ennen aloittamista!

Hae tästä Kolarin varhaiskasvatukseen!

Lisää tästä tulotiedot!

Tee tästä muutosilmoitus (esim. tuntipaketti/perheen koko, joka vaikuttaa varhaiskasvatusmaksuun)

(Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen.)

Daisyssa varataan hoitoajat ja tiedotetaan tärkeistä asioista.

Perhepäivähoito

Kolarissa on tarjolla hoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta Kolarin kirkonkylällä, Sieppijärvellä ja Vaattojärvellä.

Kerhotoiminta

Voit hakea lapsellesi kerhopaikkaa tästä. Lapsi voi osallistua kerhotoimintaan kolme tuntia kerrallaan silloin, kun ryhmässä on tilaa. Kerhomaksu on Kolarin kuntalaiselle 5 e/kerta ja toisen kunnan asukkaalle 10e/kerta. Kerhopaikka ei vaikuta Kelan etuuksiin.

Esikoululaisten ja koululaisten vuorohoito

Myös esikoululaisille ja koululaisille on mahdollista hakea vuorohoitoa (aamu, ilta, yö ja viikonloppu). Vuorohoitoa voidaan myöntää lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjotaan perheille, joilla hoidon tarve on satunnainen. Tilapäistä hoitoa voidaan antaa vain, jos päiväkodissa tai perhepäivähoidossa on tilaa. Tilapäisestä hoidosta peritään Kolarin kuntalaiselta 10e/5h, 15e/yli 5h.Toisen kunnan asukkaalta peritään 30e/5h ja 45e/yli 5h. Tilapäinen varhaiskasvatus ei katkaise Kelan etuuksia. Kun lapsesi tarvitsee tilapäistä hoitoa, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan.

Vaihtoehdot kunnalliselle varhaiskasvatukselle

Lasten kotihoidontuesta lisää Kelan sivuilta. Kolarin kunnassa on mahdollista saada myös kotihoidon kuntalisää, kun perheen kaikki alle kouluikäiset lapset ovat kotihoidossa (Kunnanvaltuuston päätös 2017).

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuesta lisää Kelan sivuilta. Kunnalla on yksityiselle kotihoidolle kuntalisä

Hoitoajan varaaminen ja yhteiset ohjeet

Päivittäisen varhaiskasvatuksen toiminta-aika on ma-pe 6-17 välillä. Tätä ympäröivä aika on vuorohoitoa. Huoltajan tulee varata hoitoaika ennalta valitsemansa tuntipaketti huomioiden. Luethan varausten tekoon ohjeen alta.

  • Lapsen hoitoajat varataan sähköisesti Daisystä
  • Tutustuthan varaamisen ohjeisiin tästä

Varahoidon järjestäminen

Jos varhaiskasvatusta ei voida järjestää lapsen vakituisessa hoitopaikassa esimerkiksi perhepäivähoitajan estyessä tai loma-aikojen supistetun toiminnan ajalla, varahoitopaikkana toimii jokin muu päiväkoti tai perhepäivähoitopaikka.  Pyrimme järjestämään tilanteen perheelle seuraavaksi parhaalla mahdollisella vaihtoehdolla. Ajankohtaisen tiedon saa omasta ryhmästä.

Varhaiskasvatuksen asiakirjat