Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Tavoitteena on yhdessä vanhempien kanssa edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja oppimista huomioiden kunkin lapsen ikä- ja kehitysvaihe. Palveluitamme ovat varhaiskasvatus Kolarin kirkonkylän päiväkodissa, Äkäslompolon päiväkodissa, Ylläsjärven päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Yhteystiedot:

 • Päivittäinen asiointi kotien ja päiväkotien välillä sekä hoitoaikojen varaaminen tapahtuu sähköisesti Daisyssa
 • Päivähoidon johtaja Raili Ojala, puh. 040 827 7384
 • Tunturialueen päiväkotien johtaja Juho Haapala, puh. 040 489 5575
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Liisa Lähteenoja, puh. 040 489 5369
 • Toimistosihteeri, Heli Kallo puh. 040 489 5387
 • Voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatukseen sähköisesti myös sähköisen viestipalvelun Virtun kautta
 • Varhaiskasvatuksen hakemukset ja sähköiset päätökset tehdään ja jaetaan Daisy-verkkopalvelussa.

Seuraa Kolarin varhaiskasvatuksen arkea sosiaalisessa mediassa

Päiväkodit

Jussintien päiväkoti Kolarin kirkonkylällä

 • Kuukkelit: jussintie.kuukkelit@kolari.fi, 040 489 5071
 • Peipposet: jussintie.peipposet@kolari.fi, 040 489 5073
 • Pöllöt: jussintie.pollot@kolari.fi, 040 489 5072

Äkäslompolon päiväkoti

 • Kuer: akaslompolon.paivakoti@kolari.fi, 040 356 7931
 • Kesänki: akaslompolon.paivakoti@kolari.fi, 040 489 5075

Ylläsjärven päiväkoti

 • Karhut: yllasjarven.paivakoti@kolari.fi, 040 356 7932
 • Ketut: yllasjarven.paivakoti@kolari.fi, 040 489 5372

Perhepäivähoito

Kolarissa on tarjolla pienessä ryhmässä hoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta Kolarin kirkonkylällä, Sieppijärvellä ja Vaattojärvellä.

Yksityinen varhaiskasvatus

Ylläsjärvellä toimii Linnunpoika Yksityinen Perhepäivähoito

Yhteystiedot:

 • Katja Kumpula, 045 876 6107, linnunpoika1@gmail.com
 • Rajatie 16, 95980 Ylläsjärvi

Vaihtoehdot kunnalliselle varhaiskasvatukselle

Lasten kotihoidon tuki

Perheelläsi on oikeus kotihoidon tukeen, kun alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Lapsia voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja. Kelan maksamaan kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Kotihoidon tuki lakkaa, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen tai viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta.

Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuspalvelun tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatukseen sähköisesti neljä kuukautta ennen toivottua alkamista ja vain ennakoimattomissa tapauksissa kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkua.

Näin varhaiskasvatus toimii Kolarissa

Hoitoajat

Hoitoaika = vanhempien työssäoloaika + työmatkaan menevä aika.

 • Lapsen hoitoajat varataan sähköisesti Daisystä

Ennalta varattua hoitoaikaa ei saa ylittää ilman erillistä sopimusta. Ilmoita tilapäisistä poissaoloista ja muista muutoksista hoitopaikkaan mahdollisimman pian.

Jos lapsesi tarvitsee vuorohoitoa, toimita työnantajan vahvistama työvuorolista hoitopaikkaan.

Varahoidon järjestäminen

Jos varhaiskasvatusta ei voida järjestää lapsen vakituisessa hoitopaikassa, varahoitopaikkana toimii jokin muu päiväkoti tai perhepäivähoitopaikka.

Sairaan lapsen hoito

Sairasta lasta ei saa tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, siitä ilmoitetaan vanhemmille, jotka hakevat lapsen mahdollisimman pian. Voit tuoda lapsen jälleen hoitoon, kun hän voi osallistua varhaiskasvatuksen normaaliin toimintaan kuten ulkoiluun. Tartuntataudin kyseessä ollessa myös päivähoitoikäisten sisarusten kotiin jääminen on suotavaa. Lisäohjeita voi kysyä neuvolasta ja päivähoitopaikasta.

Lapsen erityisruokavaliot ja allergiat

Ilmoita tiedot lapsen erityisruokavaliosta ja mahdollisista allergioista sekä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus päivähoitopaikkaan.

Kun tuot lapsen hoitoon:

 • Huoltajien tulee huolehtia siitä, että henkilökunta huomaa lapsen saapumisen hoitoon ja lähtemisen hoidosta.
 • Lapsella tulee olla aina kulloiseenkin säähän sopiva vaatetus, koska ulkoilu on osa päivittäistä toimintaa.
 • Päivähoitopaikassa lapselle tarvitaan myös vaihto- ja varavaatteisto (erikseen ulko- ja sisävaatteet).
 • Varsinkin päiväkodissa lapsella on hyvä olla sisätossut tai muut vastaavat liukastumisen estämiseksi.
 • Lapsen vaatteet, jalkineet ja muut mahdolliset henkilökohtaiset tavarat on hyvä nimikoida sekaannuksen välttämiseksi.

Kodin ja päivähoidon välinen yhteistyö

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä. Kasvatuksen päävastuu on huoltajilla. Päivittäiset lyhyetkin keskusteluhetket huoltajien ja henkilöstön välillä lasta tuotaessa ja haettaessa ovat tärkeitä.

Hoitosuhteen alussa jokaiselle lapselle laaditaan huoltajien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain.

Tutustuminen hoitopaikkaan

Ennen hoidon aloittamista lapsi tutustuu hoitopaikkaan yhdessä huoltajien kanssa. Toivomme, että lapsi ja perhe käyvät tutustumassa hoitopaikan arkeen mahdollisimman monta kertaa, jotta hoidon aloittaminen sujuisi hyvin. Voit sopia tutustumiskäyntien ajat oman ryhmän henkilökunnan kanssa.

Kerhotoiminta

Voit hakea lapsellesi kerhopaikkaa. Lapsi voi osallistua kerhotoimintaan kolme tuntia kerrallaan silloin, kun ryhmässä on tilaa. Kerhomaksu on 5  euroa kerta sisältäen aterian. Kerhopaikka ei vaikuta Kelan etuuksiin. Kerhopaikkaa haetaan Daisyn kautta.

Esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoito

Esikoululaisille ja koululaisille tarjotaan aamu- ilta- ja viikonloppuhoitoa. Osapäivähoitoa haetaan Daisyn kautta.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjotaan perheille, joilla hoidon tarve on satunnainen. Tilapäistä hoitoa voidaan antaa vain, jos päiväkodissa tai perhepäivähoidossa on tilaa. Tilapäisestä hoidosta peritään 15 euroa/päivä ja 10 euroa/osapäivä (alle viisi tuntia). Tilapäinen varhaiskasvatus ei katkaise Kelan etuuksia. Kun lapsesi tarvitsee tilapäistä hoitoa, ole yhteydessä päivähoidon johtajaan.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, ovatko vanhemmat töissä tai opiskelemassa. Tällöin puhutaan subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta. 

Varhaiskasvatuksen lomakkeet ja asiakirjat