Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus muodostaa perustan Kolarin kunnan henkilötietojen käsittelylle. Asetuksen periaatteet ohjaavat henkilötietojen käyttöä ja turvaavat rekisteröityjen oikeuksia.

Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sille on aina oltava käsittelyperuste.

Henkilötietojen suojalla tarkoitetaan jokaiselle turvattua oikeutta tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty ja tarvittaessa myös saada hänestä kerätyt tiedot korjatuiksi, mikäli tietojen oikaisu on tarpeen.

Kunnanhallitus on 8.5.2018 hyväksynyt kunnan tietosuojapolitiikan

Asiakirjan pyytäminen:

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

Tarkastus-  ja korjaamispyyntö (liitetiedosto)

Tietosuojaselosteet:

Alta löydät Kolarin kunnan tietosuojaselosteet aakkosjärjestyksessä. Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla.

Saavutettavuusseloste

Kolarin kunnan nettisivujen saavutettavuuseloste 8.9.2020