Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa tapahtunutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on koulun ja perheiden kanssa tukea lapsia niin että, heistä kasvaa mahdollisimman terveitä ja hyvinvoivia aikuisia, jotka ottavat mahdollisimman hyvin vastuuta omasta elämästä. Kouluterveydenhuollon tehtävä on myös terveyserojen kaventaminen. Se tähtää kokonaiskehityksen ja terveydentilan edistämiseen pyrkien vaikuttamaan siten, että oppilas omaksuu pysyvästi terveitä elintapoja.
Kouluterveydenhuollon tuloksellisuudesta kertoo esim. se, kuinka paljon pystytään estämään syrjäytymistä, tupakointia ja lihavuutta aikuisväestössä.

Laaja terveystarkastus on ohjeiden mukaan lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä/yhteistyössä tekemä tarkastus. Se tehdään kaikille perusopetuksen luokilla 1, 5 ja 8 ja toisen asteen opinnoissa toisella luokalla. Tarkastus sisältää vanhempien kontaktoinnin ja vanhempien kirjallisella luvalla opettajan arvion. Lääkäri vastaa oppilaan sairauksien ja kehityspoikkeamien seulonnasta ja tulkitsee myös terveydenhoitajan tekemät tutkimukset. Terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat jokaisen laajennetun terveystarkastukseen piiriin kuuluvan lapsen yksilönä. Tarvittaessa käytetään herkästi apuna muiden ammattihenkilöiden taitoja lapsen terveydentilan, hyvinvoinnin sekä kehityksen arviontiin ja koko perheen hyvinvoinnin arviontiin. Tukea järjestetään tarpeen mukaisesti (esim. tihennetyt käynnit kouluterveydenhoitajalla, opiskeluhuollon monialainen yhteistyö, perhetyöntekijän kotikäynnit, perheneuvola, muut sosiaalitoimen ja/tai lastensuojelun tukitoimet, vanhemman hoitoonohjaus).

Vanhemmat ovat tervetulleita terveystarkastuksiin. Tarkastuksissa seurataan oppilaan kasvua ja kehitystä, neuvotaan ja tuetaan sitä. Tarkastusten yhteydessä annetaan oppilaille heidän tarvitsemansa rokotukset, ohjataan tarvittaessa lääkärin, silmälääkärin, fysioterapeutin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotoille.

Esiopetuksessa olevat oppilaat kuuluvat neuvolaterveydenhuollon piiriin.

Alle 25-vuotiaat kolarilaiset saavat maksuttoman ehkäisyn. Kolarissa opiskelevat ottavat yhteyttä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, muut neuvolaan oman alueen terveydenhoitajaan. Nuorten saatavilla on myös kondomeja Lukiolla ja Nuorisotila Laguunissa.

  • Voit ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajiin puhelimitse tai sähköisesti Wilman kautta. Tietoturvasyistä emme käsittele oppilaiden terveystietoja sähköpostilla.

 

Kolarin peruskoulu ja lukio, Sieppijärven koulu ja ammattiin opiskelevat

  • Terveydenhoitaja, Sanna Ritatörmä puh. 040 141 8354

Äkäslompolon koulu

  • Terveydenhoitaja, Jutta Paljakka puh. 040 769 1357

Ylläsjärven koulu

  • Terveydenhoitaja, Laura Kumpula puh. 040 701 4907

Käy tutustumassa myös Neuvokas perhe - ja MLL -sivustoihin, joista löytyy tietoa ja ideoita perhearjen iloksi.