Kolarin kunnan lomakkeet

Tälle sivulle olemme koonneet kuntalaisten usein tarvitsemia lomakkeita. Lomakkeita voit hakea myös kunnanvirastolta ja löydät linkit niihin myös kyseisten palveluiden omilta sivuilta.

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen

Rakennusvalvonta

Kolarin kehitys- ja elinkeinopalvelut KOLKE

Yhteisöavustus

Kolarin kunta myöntää yhteisön kannalta merkittäville hankkeille tai toiminnoille vuosittain yhteisöavustusta. Vuoden 2023 yhteisöavustusten haku on avoinna 3.–30.4.2023. Yhteisöavustusta voi hakea rekisteröidyille kolarilaisille yhdistyksille tai vakiintuneille organisaatioille kylän tai alueen kannalta merkittävän yhteisen hankkeen tai toiminnan toteuttamiseen ja käynnistämiseen.

Avustusten tilittäminen ja raportointi

  • Avustusten saajan tulee toimittaa avustuksen myöntövuoden toimintakertomus ja tilinpäätös niiden valmistuttua sähköpostiin kolke@kolari.fi tai postitse Kolarin kehitys- ja elinkeinopalvelut KOLKE, Isopalontie 2, 95900 Kolari. Toimintakertomuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeen toteuttamisesta ja sen kustannusten toteutumisesta.
  • Avustusta voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustus halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava.
  • Jos avustus jää käyttämättä määräaikaan mennessä, on se tultava ilmi raportissa ja käyttämättä jäänyt avustus voidaan vaatia palauttamaan kunnalle takaisin. Avustusten myöntämisperusteet tarkistetaan tarpeen vaatiessa.
  • Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.

Oppiminen ja koulutus

Varhaiskasvatus

Hakemukset ja päätökset tehdään ja jaetaan ensisijaisesti Daisy-verkkopalvelussa.
Lomakkeet ovat täytettäviä ja tulostettavia pdf-tiedostoja.

Opiskelija-avustus

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti alla olevalla hakulomakkeella.

Kulttuuri

Lapset, nuoriso ja liikunta

Yleisavustushaku 2023

Avustusten tilittäminen ja raportointi

  • Avustusten saajan tulee toimittaa avustuksen myöntövuoden toimintakertomus ja tilinpäätös niiden valmistuttua sähköpostiin emma.kuoksa@kolari.fi. Toimintakertomuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeen toteuttamisesta ja sen kustannusten toteutumisesta.
  • Avustusta voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustus halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava.
  • Jos avustus jää käyttämättä määräaikaan mennessä, on se tultava ilmi raportissa ja käyttämättä jäänyt avustus voidaan vaatia palauttamaan kunnalle takaisin. Avustusten myöntämisperusteet tarkistetaan tarpeen vaatiessa.
  • Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.

Lomakkeet ovat täytettäviä ja tulostettavia pdf-tiedostoja.

Nuorten työseteli

Lomakkeet ovat täytettäviä ja tulostettavia pdf-tiedostoja.

Kansalaisopisto

Lomakkeet ovat täytettäviä ja tulostettavia pdf-tiedostoja.