EU:n tähtilippu, teksti Euroopan maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutuihin. ELY-keskus, Maaseutu.fi

Kestävien reittien sillat

Hankkeen tavoitteena on laatia asiantuntijatyönä yleispätevä(t), muunneltava (t) siltasuunnitelma(t).

Suunnitelmia tullaan hyödyntämään maastoreittien siltakunnostustöissä. Niissä huomioidaan erityisesti kestävät ratkaisut rakentamista ja käytettävyyttä ohjaavana periaatteena. Esimerkiksi rakenteiden tulee olla sellaisia, että niistä ei aiheudu haittaa alueen kasvistolle, eläimistölle tai asukkaille ja käyttäjille. Taloudellinen kestävyys on myös huomioitava, sillä reitin kunto on keskeinen osa reitin turvallisuutta.

Suunnitelmassa huomioidaan rakenteen lujuuslaskelmat, aukkosuunnitelmat, rakenteet sekä muut rakenteeseen vaikuttavat seikat. Kehittämistyöllä lisätään myös eri toimijoiden ymmärrystä ja osaamista reittirakentamisesta sekä toimintaympäristön huomioimisesta.

Siltasuunnitelmien lisäksi hankkeessa tullaan laatimaan 2-3 mallipiirrosta kevytrakenteisista rakennuksista.

Asiantuntijatyö toteutetaan seuraavasti:
- vesistöjen ylitykset ja niihin liittyvät vaatimukset; siltatyypit (3 tai 4 kpl), jotka tyypillisiä reitistölle
- luonnon, ihmisen ja toimintaympäristön näkökulmasta kestävät rakenteet ja ratkaisut
- dokumentit maanomistajien ja muiden osapuolten kanssa käytäviin keskusteluihin, sopimuksiin ja niin edelleen
- vaativien siltojen aukkolaskelmat

Hankkeen

- kustannusarvio 27 000 euroa
- rahoittaja Lapin ELY-keskus (EU:n osuus 11 340, valtion 15 660 euroa).
- toteutusaika 1.1.2023 - 30.6.2024, hankenumero 211949
- yhteyshenkilö kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen (ks. yhteystiedot)

Rahoituspäätöksen mukainen A3-juliste