Kolarin lukio

Kolarin lukiosta valmistuu pohjoisen identiteetin tunteva, aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen suuntautuva ihminen. Kolarin lukion arkeen voit tutustua lukion Facebook-sivulla. Tietoa lukiossa opiskelemisesta, opetussuunnitelmasta sekä lukion henkilökunnasta löydät Kolarin lukion sivulta Pedanetistä.

Tältä sivulta löydät yhteystietojen lisäksi tietoa Kolarin lukion visiosta, toiminta-ajatuksesta ja historiasta sekä kaksivuotisesta Lukiosta korkeakouluun -hankkeesta, jossa Kolarin lukio on mukana.

Ota yhteyttä Kolarin lukioon:

 • Sähköposti: lukio@kolari.fi
 • Lukion rehtori: Vesa Pellikka 040 489 5021
 • Koulusihteeri: Johanna Itälaakso 040 489 5034
 • Osoite: Jokijalantie 43, 95900 Kolari

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä opiskelijoiden, vanhempien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilökunnan kanssa. Opiskelijat voivat käydä terveydenhoitajan avovastaanotolla ilman ajanvarausta kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa

 • tiistaisin ja torstaisin kello 11–13.
 • Kolarin lukion terveydenhoitajana työskentelee Maija-Liisa Kurki, 040 701 4908.

Alle 25-vuotiaat kolarilaiset saavat maksuttoman ehkäisyn. Lukiolaiset voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan. Nuorten saatavilla on myös kondomeja Lukiolla ja Nuorisotila Laguunissa.

Lukiosta korkeakouluun

Kolarin lukio on mukana kaksivuotisessa Lukiosta korkeakouluun -hankkeessa yhdessä Muonion, Pellon ja Ylitornion lukioiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on:

   • Rakentaa avoimista korkeakouluopinnoista koostuva opintotarjotin lukiolaisille.
   • Kehittää lukiolaisten uraohjausta yksilöllisen opintopolun löytämiseksi.
   • Tarjota Lapin lukioiden henkilökunnalle ohjausosaamista tukevaa koulutusta.
   • Etsiä lukiolaisille vaihtoehtoisia väyliä korkeakouluihin hakeutumiseen.
   • Luoda lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyömalli, jonka avulla toimintaa laajennetaan kaikkiin Lapin lukioihin.

Hankkeen ensimmäinen uraohjauspäivä pidettiin Kolarin lukiolla 10.4.2018. Projektipäällikkö Niina Riihiniemi ja rehtori Vesa Pellikka kertovat Facebook-videolla, mistä hankkeessa on kysymys.

Lukiosta korkeakouluun -hanke toteutetaan 1.1.2018–31.12.2019 Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamana Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä.

Kolarin lukion visio

Kolarin lukio on pieni pohjoinen lukio, joka antaa opiskelijoilleen pohjoisen, arktisen identiteetin. Identiteetti muodostuu Suomen ja oman alueen historiasta, elinkeinoista ja ympäröivästä luonnosta. Kolarin lukio on osa maailmaa ja antaa työkalut maailman tuntemiseen. Päämäärämme on antaa opiskelijoille sellaiset tiedot ja taidot, että ne antavat mahdollisuuden pärjätä tulevaisuuden maailmassa.

Identiteetin muodostumisen periaatteet:

   • Pohjoisuus - arktisuus
   • Rajan läheisyys - omaleimaisuus - kulttuuritaustan tunteva - säilyttävä - kehittyvä

Aikaansa seuraamisen periaatteet:

   • Opiskelijat tuntevat omat vahvuutensa.
   • Opetus on laadukasta.
   • Opiskelu on tavoitteellista.
   • Viihtyisä oppimisympäristö.

Tulevaisuuteen suuntautumisen periaatteet:

   • Itsensä kehittämisen taidot
   • Elinikäinen oppiminen
   • Ajanmukaiset tiedot ja taidot jatko-opintoihin

Kolarin lukion toiminta-ajatus

Kolarin lukiosta valmistuu pohjoisen identiteetin tunteva, aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen suuntautuva ihminen. Toiminta-ajatusta toteutetaan seuraavilla yhteisesti hyväksytyillä arvoilla:

   • Oikeudenmukaisuus
   • Avoimuus
   • Vastuullisuus
   • Välittäminen
   • Turvallisuus
   • Omatoimisuus
   • Hyvä opetus

Kolarin lukion historia

Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen, ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään. Ensimmäisen vuoden lukio toimi yläasteen tiloissa, sitten pari vuotta lastenkodilla, taas pari vuotta yläasteella ja sen jälkeen oppilasasuntolan tiloissa. Asuntolan saneerauksen aikana lukio toimi lastenkodilla ja ammattikoulun tiloissa. Uusiin toimiviin tiloihin päästiin syksyllä 1990.

Kolarin lukio oli luokattoman lukion kokeilukouluna 1990-luvun vaihteessa ja sai tuolloin toiminnastaan Opetushallituksen vuoden 1993 menestyjä -laatupalkinnon.

Kolarin lukio oli myös yksi niistä Suomen 29 lukiosta, jotka osallistuivat ylioppilastutkinnon ns. rakennekokeiluun ensimmäisten joukossa vuodesta 1995 aina vuoteen 2006 asti, jolloin kokeilu vakinaistettiin. Kokeiluun osallistuvissa lukioissa kokelas suoritti yo-tutkinnossa pakollisena ainoastaan äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävän kokeen. Kolme muuta pakollista koetta hän voi valita toisen kotimaisen kielen kokeen, vieraan kielen kokeen, matematiikan ja reaalikokeen joukosta.

Kolarin kunta/Kolarin lukio oli vetäjänä Lapin lääninhallituksen ja Opetusministeriön rahoittamassa ESR-hankkeessa, Tunturi-Lapin alueen koulutuksen verkostoitumishanke, "Tunturi-Lapin instituutti" vuosina 2000–2003.

Kolarin lukion vanhat tanssivat peruskoulun juhlasalissa ja poseerasivat koulun pihalla 16.2.2018.