maaseuturahoituksessa käytettäviä logoja

Investointi matkailua palveleviin maastopyöräreitteihin

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja parantaa Kolarin ja erityisesti Ylläksen alueen maastopyöräilyn houkuttelevuutta sekä matkailijoille että paikallisille. Parantaa reittiturvallisuutta ja vähentää painetta kansallispuiston yhteiskäyttöreiteiltä. Suojella ympäristöä ohjaamalla maastopyöräilijöitä pysymään merkityillä reiteillä. Lisätä kylien välisiä maastokulkuyhteyksiä ja kylien elinvoimaisuutta. Parantaa Kolarin ja Ylläksen alueen kilpailukykyä maastopyöräilymatkailumarkkinassa, lisätä elinkeinojen monimuotoisuutta ja vähähiilisiä palveluja. Edistää osaltaan ympärivuotisten työpaikkojen syntymistä kunnan alueella.

Hankkeessa kunnostetaan, raivataan, merkataan ja viitoitetaan noin 60 km Luosun-, Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylien välisen alueen reiteistä maastopyöräilyyn soveltuviksi (kartta). Nostetaan aikaisemmin maastopyöräilyreitteinä olleet huonokuntoiset reitit takaisin maastopyöräilykäyttöön ja kunnostetaan joitakin talvella latukäytössä olevia ja muita sopivia etappeja maastopyöräilykäyttöön soveltuviksi. Viitoitetaan ja opastetaan reiteille turvallisesti, huomioiden myös kunnan eteläosan kylien opasteet. Näin hanke osaltaan luo myös uskottavuutta kehittämishankkeissa tehtäviin toimenpiteisiin ja saavutettuihin tuloksiin konkretisoimalla investoinnein näkyväksi tehdyt suunnitelmat ja ideat. Tässä hankkeessa toimenpiteet toteutetaan hyödyntäen Ylläs ympärivuotiseksi -hankkeessa tehtyjä kartoituksia ja suunnitelmia (Bike Master Plan).

- hankenumero 128133
- hanke toteutuu ajalla 1.6.2020 -30.9.2022
- rahoitus yhteensä 95 168 €, josta EU:n ja valtion osuus 71 376 €
- Kolarin kunnan rahoitusosuus 23 792 €

Kolarin kunta / Hallinto- ja elinvoimapalvelut
Nina-Maria Möykkynen
kehitysjohtaja