Vielä ehdit huomauttaa kuntarajan siirtoesityksestä

20.02.2019

Kolarin kunnanhallitus päätti jatkaa kuntarajan siirtoesityksen nähtävilläpitoa 18.3. kello 15 saakka. Kolari esittää kunnan rajan siirtämistä Ylläsjärven kylällä niin, että kunnan pinta-ala kasvaisi noin neljällä neliökilometrillä ja asukasluku noin 50 asukkaalla. Kunta järjestää kuntarajan siirrosta yleisötilaisuuden, jonka alustava ajankohta on 12.3. Tilaisuus järjestetään Ylläsjärvellä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Kolarin kehitysjohtajan vaalilla. Kunnanvaltuusto kokoontuu valitsemaan uutta kehitysjohtajaa tiistaina 26.2. Kunnanhallitus lähetti haastatelluista seitsemästä hakijasta neljä soveltuvuustesteihin, joiden tuloksista hallitus keskusteli kokouksessaan. Kunnanhallitus päätti myös, että valittavan kehitysjohtajan koeaika on kuusi kuukautta.

Kolarin kunnanhallitus haluaa, että Suomen valtio on mukana naapurikunta Pajalan Kaunisvaaran kylässä sijaitsevan rautakaivoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Kaivos sijaitsee Tornion-Muonionjoen valuma-alueella.

Kunnanhallitus päätti

  • Selvittää, voidaanko kutsutaksilla paikata puuttuvaa linja-autoliikennettä Kolarista Rovaniemelle.
  • Tiivistää virkamiesten ja päättäjien yhteistyötä kunnanvaltuustoa edeltävällä palaverilla, johon osallistuvat kunnanjohtaja sekä kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat.
  • Esittää valtuustolle perustettavaksi kaksivuotisen apulaisrakennustarkastajan viran.
  • Antaa urakalla tehtäväksi Keskusurheilukentän juoksuratojen uusinnan (200 000 euroa), Metsäylläksen ja Kesänkijoentien päällystämiset (110 000 euroa) ja Kuruntien päällystämisen (120 000 euroa).
  • Purkaa allekirjoittamatta jääneen maanvuokrasopimuksen Rakennusliike Lehto Oy:n kanssa palvelukoti Tannan viereisestä tontista. Rakennusliike on käynyt tuloksettomia neuvotteluita Esperi Care Oy:n kanssa, jolla ei ole käyttöä yksikölle Kolarissa.
  • Nimetä Tornionlaakson rajayhteistyötä ja edunvalvontaa hoitavan Tornionlaakson neuvoston varsinaiseksi kolarilaisjäseneksi kunnanjohtajan ja varajäseneksi kehitysjohtajan.