Kuntarajan muuttaminen Kolarin kunnan ja Kittilän kunnan välillä

20.02.2019

Kolarin kunnanhallitus (15.1.2019 § 10) varaa kuntarakennelain 14 §: 3 momentin mukaisesti asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus kuntarajan muuttamisesta Kolarin kunnan ja Kittilän kunnan välillä. Huomautus on toimitettava sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas huomautuksen tekijä on tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosainen.

Huomautukset pyydettiin alun perin 15.2.2019 klo 15.00 mennessä, mutta kunnanhallitus on jatkanut kuulutuksen nähtävilläpitoaikaa ja varaa asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus 18.3.2019 klo 15.00 mennessä. Huomautukset tulee toimittaa Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai Isopalontie 2, 95900 Kolari.

Kuntajaon muutosta koskevat asiakirjat  ovat nähtävillä 16.1.2019 - 18.3.2019 välisen ajan Kolarin kunnan hallinto- ja elinvoimapalveluissa ja kunnan internetsivuilla.

Kolarin kunnanhallitus