Tule kuulolle kuntarajan muutosesityksestä

28.02.2019

Kolarin kunta järjestää kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille, Ylläsjärven kyläläisille ja muille asiasta kiinnostuneille avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden kuntarajan siirtoesityksestä Kolarin ja Kittilän kuntien välillä. Tilaisuudessa kerrotaan, miten mahdollinen kuntarajan muutos vaikuttaisi asukkaiden elämään. Yleisötilaisuus järjestetään Ylläsjärven koululla tiistaina 12.3. kello 18. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Kolarin kunnanvaltuusto päätti 6.11.2018 tehdä kuntajaon muuttamisesta esityksen valtiovarainministeriölle. Kunnanhallitus kuulutti siirtoesityksen nähtäville 15.1.2019 ja varaa kuntalaisille ja muille, joita asia koskee, mahdollisuuden huomauttaa esityksestä 18.3.2019 kello 15 saakka.

Kolarin kunta esittää, että koko Ylläsjärven kylän alue liitettäisiin Kolarin kuntaan. Kittilän kunnasta siirtyisi Kolariin noin neljä neliökilometriä maata ja noin 50 asukasta. Kolarin kunta perustelee siirtoesitystä muun muassa sillä, että siirron kohteena olevan alueen asukkaiden päiväkoti- ja koulupalvelut paranisivat ja kunta pystyisi paremmin kehittämään kylää esimerkiksi kaavoittamalla maata asuinkäyttöön ja yritystoiminnan tarpeisiin.