Kaavamuutoksia kirkonkylällä ja Äkäslompolossa

19.10.2017

Kirkonkylän ja Äkäslompolon asemakaavojen muutokset ja laajennukset pidetään nähtävillä 23.10.-21.11.2017

Kirkonkylällä muutokset ja laajennus koskevat Tunturi-Lapin vesi Oy:n Ahjotielle suunnitteleman jätevedenpuhdistamon aluetta nykyisen kaukolämpölaitoksen vieressä sekä Isopalontien varressa Kolarin kunnanvirastoa vastapäätä sijaitsevaa hiekkakenttää, josta kaavamuutoksella suunnitellaan virallista pysäköintialuetta.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 21.11.2017 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Äkäslompolossa kaavamuutokset koskevat rakennusoikeuksien siirtoja rakennuspaikkojen välillä sekä rakennusoikeuden korottamista Äkäslompolontien länsipuolella sijaitsevien Kaupinjärventien, Porokoantien ja Kettukoantien varsilla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 21.11.2017 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kolarin kunnan kaavoitukseen liittyvä materiaali ja nähtävillä olevat kaavat löytyvät Kolarin kunnan nettisivuilta kohdasta Asuminen ja rakentaminen > kaavoitus.