Jätehuoltomääräykset 1.4.2023 alkaen

31.03.2023

Me kasvamme kestävästi

Jätelaki velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Jätemääräysten tarkoituksena on edistää terveyttä, ympäristön hyvinvointia sekä työturvallisuutta erilliskierrättämällä jätteitä.
Jätelain uudet velvoitteet on huomioitu 1.4.2023 voimaan tulevassa Kolarin kunnan jätehuoltomääräyksessä.

Keskeisiä muutoksia jätehuoltomääräyksessä:

  • Poistotekstiilijätteille vastaanottopaikka. Poistotekstiilejä on voinut jo vuoden alusta toimittaa keräykseen varattuihin kontteihin Lapiokuusikon jäteasemalle sen aukiolo aikoina.
  • Jäteastioiden tyhjennysvelvoite myös satunnaisessa vapaa-ajan käytössä olevin asuntoihin.
  • Jäteastioiden tyhjennysväleihin selkeät aikarajat.
  • Biojätteen sekä puutarha- ja puisto jätteiden määritykset on eriytetty toisistaan. Biokompostoinnissa sallitaan uusien määräysten mukaan kompostointi myös lämpöeristämättömissä kompostoreissa.
  • Pikakonttien ja säkkitelineiden käytöstä on luovuttava 30.6.2027 mennessä.

Kolarin kunta kannustaa kuntalaisia ja loma-asukkaita jätelain mukaisesti hyödyntämään ja erilliskierrättämään kierrätyskelpoisen materiaalin jätehuoltomääräysten mukaan. Jätehuoltomääräysten mukaan kuntalaiset sekä loma-asukkaat voivat perustaa yhteiskeräyspisteitä erilliskerättäville jätteille.

Lue uudet jätehuoltomääräykset.
Tee kompostointi-ilmoitus.