Kompostointi-ilmoitus

Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Huolehdittehan, että kompostorinne on jätehuoltomääräysten mukainen. Kompostorin tulee ensisijaisesti olla suojattu tuhoeläimiltä, tukevarakenteinen, ja hyvin ilmastoitu. Kompostori on sijoitettava vähintään viiden metrin päähän tontista rajasta (naapurin luvalla lähemmäksi) ja 15 metrin päähän kaivosta tai vesialueesta. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia.Väärin rakennettu ja hoitamaton kompostori voi aiheuttaa esimerkiksi jyrsijäongelmia ja hajuhaittoja. Jätehuoltoviranomainen voi suorittaa kiinteistöillä tarvittaessa kompostointitarkastuksia. 

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Täytä alla oleva sähköinen kompostointi-ilmoitus, ja homma on sillä hoidettu.

Voit myös tulostaa ja täyttää kompostointi-ilmoituksen. Toimita täytetty paperiversio ilmoituksesta, joko skannattuna sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai kirjepostina osoitteeseen Kolarin kunta / Kompostointi-ilmoitus, Isopalotien 2, 95900 Kolari.

* sähköistälomaketta käyttäessäsi kirjoitathan sähköpostiosoitteen huolella, jotta myös vastaussähköposti tavoittaa sinut.

1. Kompostointi-ilmoitus

2. Kiinteistön haltija tiedot

3. Kiinteistön tiedot
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
RakennustyyppiTämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Mitä kompostoidaan
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Kompostorin käyttökuukausien lukumäärä
Kompostorin rakenne (oltava haittaeläimiltä suojattu)
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
6. Ilmoittajan tiedot
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen
Tämä kohta on pakollinen