Hae opiskelija-avustusta

02.09.2019

Opiskelija-avustusten hakeminen

Kolarin kunta myöntää opiskelijoille avustusta, jonka voi saada seuraavin ehdoin:

 • Kolarissa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sekä erityislukiossa tai lukion jälkeisiä opintoja harjoittava opiskelija on oikeutettu 400 euron suuruiseen vuosittaiseen avustukseen.
 • Avustus on 200 euroa/kerta, ja se maksetaan kahdesti vuodessa hakemusten perusteella maalis- ja lokakuussa.
 • Kotikunta määräytyy väestöntietolain sekä verolain mukaisesti. Avustuksen saavat ne, joiden kotikunta Kolari on ennen 1.9.2019.
 • Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus. Tämä todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella. Opintoja ei katsota päätoimiseksi, jos opinnot suoritetaan etä- ja monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna.
 • Avustukseen ovat vuonna 2019 oikeutettuja vuonna 2001 ja sitä aiemmin syntyneet.
 • Opiskelija-avustus on korvaus matkakustannuksista kotipaikkakunnalle.
 • Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettu opiskelija-avustukseen.
 • Avustushakemus tulee jättää 30.9.2019 klo 15 mennessä 
 • Avustushakemus toimitetaan osoitteella:
  • Kolarin sivistyslautakunta / Opiskelija-avustus hakemus, Isopalontie 2, 95900 KOLARI

Hakemuksesta tulee ilmetä:

 • Hakijan nimi ja henkilötunnus
 • Osoite ja puhelinnumero
 • Oppilaitos, missä opiskelee (liitteeksi oppilaitoksesta pyydetty ajan tasalla oleva todistus opiskelun päätoimisuudesta)
 • Milloin on aloittanut opiskelun
 • Opiskelun arvioitu päättymisaika
 • Pankkitilinumero, jolle avustus maksetaan
 • Allekirjoitus

Hakemuslomakkeen voit tulostaa alla olevista linkeistä tai hakea sen kunnanviraston neuvonnasta.