Syksyn opiskelija-avustushaku käynnissä

07.09.2021

Opiskelija-avustusten hakeminen

Kolarin kunta myöntää opiskelijoille avustusta, jonka voi saada seuraavin ehdoin:

  • Kolarissa kotipaikkansa säilyttävä vieraalla paikkakunnalla ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva sekä erityislukiossa tai lukion jälkeisiä opintoja harjoittava opiskelija on oikeutettu 400 euron suuruiseen vuosittaiseen avustukseen.
  • Avustus on 200 euroa/kerta, ja se maksetaan kahdesti vuodessa hakemusten perusteella huhti- ja marraskuussa.
  • Kotikunta määräytyy väestöntietolain sekä verolain mukaisesti. Avustuksen saavat ne, joiden kotikunta Kolari on ennen 1.9.2021.
  • Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus. Tämä todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella. Opintoja ei katsota päätoimiseksi, jos opinnot suoritetaan etä- ja monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna.
  • Avustukseen ovat vuonna 2021 oikeutettuja vuonna 2003 ja sitä aiemmin syntyneet.
  • Opiskelija-avustus on korvaus matkakustannuksista kotipaikkakunnalle.
  • Aikuisopintorahaa saavat eivät ole oikeutettu opiskelija-avustukseen.
  • Avustushakemus tulee jättää 30.9.2021 klo 15 mennessä 
  • Hakemuslomake täytetään sähköisesti ja siihen liitetään oppilaitoksen todistus opiskelun päätoimisuudesta
  • Katso myös hakuohje