Avin päätös 3.12.

07.12.2020

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTIEN ALUEELLE

ASIAN TAUSTA

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.
Valtioneuvosto antoi 16.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia
kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19)
leviämisen ehkäisemiseksi.


Lapin aluehallintovirasto on 17.3., 8.4., 8.5., 19.5., 16.6., 1.7., 24.8., 22.9., 22.10. ja
20.11.2020 antamillaan päätöksillä tehnyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin
mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
järjestämistä.


Aluehallintovirasto on 20.11.2020 antamallaan päätöksellä asettanut toimialueensa
kuntien alueella yli 50 henkilön sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa
järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen edellytykseksi
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020
antaman ohjeen noudattamisen. Päätös on voimassa ajalla 1.12.–31.12.2020.

Lue päätös kokonaisuudessaan täältä

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 300
kirjaamo.lappi@avi.fi
www.avi.fi/lappi
Valtakatu 2
PL 8002
96101 Rovaniemi