Ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

14.03.2024

Kuulutus

Asia: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Ilmoituksen sisältö: Eltel Networks Oy suunnittelee Telia Finland Oy:lle valokuitukaapelin sijoittamista Muonionjokeen kiinteistön 273-401-876-6 vesialueelle Kolarin kunnassa. Kaapeli asennetaan suuntaporaamalla pohjan alapuolelle.

Asian käsittely: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava vesi-, viemäri- ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulaissa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle.

Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja sen kunnan, jonka alueelle johto sijoitetaan, verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä: 14.3.2024
Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 21.3.2024.

Nähtävillä pito: Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 14.3.–20.5.2024 ELY-keskuksen kuulutukset verkkosivuilla. Lisäksi tämä tiedoksianto on nähtävillä Kolarin kunnan kuulutukset verkkosivuilla.

Tiedoksi annettavat asiakirjat saa pyydettäessä Lapin ELY-keskuksen kirjaamosta (sähköposti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi).

Asian diaarinumero on LAPELY/5209/2023.

Lisätietoja: Lapin ELY-keskus: Anna Kurkela, puh. 0295 037 398, sähköposti anna.kurkela@ely-keskus.fi