varhaiskasvatuksen opettaja

14.05.2024

Haemme määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajaa Kolarin alueelle.

Kolarin varhaiskasvatus muodostuu tällä hetkellä kolmesta päiväkodista sekä viidestä perhepäivähoitajasta. Tarjoamme kehittyvän työyhteisön, jonka keskiössä ovat edellisillä toimintakausilla olleet kokopäiväpedagogiikan, pienryhmätoiminnan ja tunnekasvatuksen teemat, jotka on nostettu ryhmien tavoitteita koostamalla. Johtamisessa korostuu tällä hetkellä näiden lisäksi myös työhyvinvoinnin teemat. Keväällä 2024 on tehty päiväkotien yhteisöissä erilaisia järjestelyitä tiimien yhteisen työn tukemiseksi.

Opettajalta toivomme kehittämistä ja osallistumista uuden toimintakauden tavoitteissa, sekä ymmärrystä myös tiimin pedagogisen johtajuuden teemoista sekä tiimityön hyvistä käytänteistä. Toivomme myös perehtymistä ryhmätoiminnan dokumentoinnista ryhmän portfolioon. Portfolion kautta tehdään jatkuvaa itsearviointia pedagogisesta toiminnasta ja sen suhteesta valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Samalla näkyväksi tulee toimintaamme myös huoltajiille ja lapsille itselleenkin. Tarjoamme yhteistä pedagogista keskustelua erilaisissa kokoontumisissa, kehittämis- ja arviointipäiviä sekä muita vaikuttamismahdollisuuksia omaan, tiimin ja yhteisömme työarkeen.

Tässä työssä on halutessasi mahdollista sopia osa-aikaisesta työajasta sekä vaikuttaa määräaikaisuuden kestoon tai työpaikan sijaintiin jatkossa niin halutessasi. Kolarin kunta tarjoaa yli 3 kk työsuhteessa oleville työntekijöilleen kulttuuri- ja liikuntaetuuksia sekä myös luontomatkailukeskus Ylläksen staff-passin, jolla saat etuja lukuisissa tunturikylien yrityksissä.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 26§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä rikostaustaotetta lasten kanssa toimimiseen (504/2002).

Hae paikkaa