Dosentti Heikki Rantatupa: "Ranskalaisen Maupertuis´n tutkimusretkikunnan jalanjäljillä Lappia kartoittamassa"

Vanhojen Lapin ja Tornionlaakson karttojen esittelyä

Dosentti Heikki Rantatupa esittelee Tornionlaakson kartoitusta noin 400 vuoden ajalta. Hänellä on esitettävänään uusia karttalöytöjä Alatornion - Muonion- ja vielä siitä pohjoiseen olevilta alueilta. Ne käsittelevät suureksi osaksi 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun uudisasutusta, kruunun uudistiloja yms.

Muuta aineistoa on vanhemmalta ajalta, aina 1680-luvulta eteenpäin. Vanhimmat kartat painottuvat Tornion ja Ylitornion seuduille. Yleisempiä karttoja on Suomen sodan jälkeen, rajajärjestelyjä, Aurenin veljesten Lapin karttoja 1860-70-luvuilta ja 1920-luvulta eteenpäin taloudellisia karttoja. Erikoiskarttoina on muun muassa Hetan markkinaplatsin kartta 1800-luvun alusta.

Dosentti Heikki Rantatupa on Suomen johtava vanhojen karttojen asiantuntija.

Heikki Rantatupa historialliset kartat-tietokantaan on tallennettu noin 5800 vanhaa karttaa:

https://expo.oscapps.jyu.fi/s/vanhakartta/page/etusivu

Tiedon portaat 2 -hanketapahtuma

Alkaa
12.03.2024 klo 18:00

Loppuu
12.03.2024 klo 19:00

Sijainti

Katso kartalla

Somessa