Yllättävän hyvä tilinpäätös

07.04.2022

Hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palveluiden menot kasvoivat eniten, reilu puolitoista miljoonaa euroa.

Kolarin kunnan viivan alle jäi viime vuodesta vajaa miljoona euroa. Hyvää tulosta selittävät hyvä tonttien menekki ja valtionosuuksien sekä verotulojen arvioitua suurempi määrä ja kasvu. Kolarin kunnan asukasluku kasvoi 60 henkilöllä 3985:een. Talouskasvu oli vahvaa, ja uusia yrityksiä perustettiin vuoden aikana 79.

Eniten arvioidusta kasvoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden menot 1 585 000 eurolla. Reilu miljoona euroa ylityksestä selittyy erikoissairaanhoidon menojen kasvulla, jonka syynä on ainakin osittain koronan aiheuttaneen hoitovelan korjaaminen.

Kolarin lainamäärä pieneni viime vuonna lähes puolella miljoonalla eurolla, ja lainaa oli vuoden lopussa 1009 euroa kuntalaista kohden. Investointeja tehtiin suunniteltua vähemmän, 1,8 miljoonalla eurolla, koska monitoimitalon suunnittelu viivästyi. Suurin investointi oli vajaan puolen miljoonan euron laajennus Ylläsjärven kouluun.

Kolarin kunnan henkilöstön määrä kasvoi, ja vuoden lopussa kunnan palveluksessa oli 412 työntekijää. Henkilöstökulut kasvoivat noin miljoonalla eurolla. Kasvua aiheutti koronan ja hoitajapulan vuoksi tarvitut sijaiset ja heille maksetut lisäkorvaukset.

Koronasta ei aiheutunut Kolarin kunnalle pelättyä notkahdusta, vaan koronatuet ja koronan vauhdittamat ilmiöt, kuten hyvä tonttien kysyntä tunturialueella, pönkittivät Kolarin taloutta. Tulevaan katsotaan kuitenkin sameiden linssien läpi. Koronakorotettuja valtionapuja tuskin on enää tiedossa. Epävarmuutta lisää koronan lisäksi Ukrainan sota. Tälle vuodelle Kolari arvioi tekevänsä ylijäämää vajaan miljoonan. Investointien määrä kasvaa monitoimitalon rakentamisen myötä, ja rakentamisen hinta on nousussa. Epävarmuutta liittyy myös hyvinvointialueelle siirtymiseen. Kunnista hyvinvointialuille siirtyvät kustannukset ja tulopohja ovat vielä arvioiden tasolla. Kolarin suurimmat riskit liittyvät talouden suunnitteluun ja hallintaan, muutosjohtamiseen sekä henkilöstön suuren vaihtuvuuden vaikutuksiin kuntaorganisaatiossa.

Tilinpäätöksen tunnusluvut 2021

  • Toimintatuotot: 11 019 000 euroa
  • Toimintakulut: 41 427 000 euroa
  • Toimintakate: -30 339 000 euroa
  • Verotulot: 16 553 000 euroa
  • Valtionosuudet: 16 409 000 euroa
  • Vuosikate: 2 575 000 euroa
  • Tilikauden tulos: 984 000 euroa
  • Tilikauden ylijäämä: 999 000 euroa

Kunnanhallitus: Hälytysrahaa maksetaan vuoden loppuun saakka

Kunnanhallitus päätti jatkaa 100 euron hälytysrahan maksamista hoivan yksiköiden työntekijäpulan vuoksi. Hälytysrahaa saavat Palvelukoti Tannan, Palvelutalon, kotihoidon, ryhmäkodin, Kotikonnun, terveyskeskuksen vastaanoton ja osaston sekä suun terveydenhuollon työntekijät tullessaan paikkaamaan vajaata työvuoroa. Hallitus valtuutti perusturvajohtajan neuvottelemaan henkilöstön vuosilomien siirrosta korvausta vastaan.

Kolari auttaa ukrainalaisia

Kunnanhallitus päätti, että Kolarin kunta osallistuu Venäjän hyökkäyssodasta kärsivien ukrainalaisten auttamiseen eurolla asukasta kohden eli vajaalla 4 000 eurolla. Apueurot annetaan Kirkon ulkomaanavun, Punaisen ristin ja Pelastakaa lapset ry:n auttamistyöhön. Kolarin kunta on myös valmis vastaanottamaan sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Kolarin monitoimitalon asemakaavamuutos nähtäville

Kolarin kirkonkylän suunnitteilla olevan monitoimitalon kaavaehdotus tulee nähtäville. Kaavalla mahdollistetaan uusien oppimisen ja varhaiskasvatuksen tilojen sekä monitoimisalin rakentaminen nykyisen peruskoulun ja kunnanviraston väliselle alueelle.

Hallinto-oikeus hylkäsi kunnanjohtajan valituksen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 28.3. kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan irtisanomisestaan tekemän valituksen. Kolarin kunnanvaltuusto irtisanoi Kristiina Tikkalan 30.9.2020. Tikkala aloitti Kolarin kunnanjohtajana tammikuussa 2019. Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Kyläneuvosto järjestäytyy koronan jälkeen

Kolarin kylien yhteinen kyläneuvosto on ollut tauolla koronan vuoksi, mutta nyt kunnanhallitus käsitteli neuvoston uudelleen järjestäytymistä ja nimesi siihen luottamushenkilöiden edustajiksi Kari Koivumaan ja Veli-Pekka Uusitalon. Kehitysjohtaja Nina-Maria Möykkynen kutsuu kyläneuvoston järjestäytymiskokoukseen.

Aavahelukan lentopaikan tulevaisuutta pohditaan

Kunnanhallitus päätti selvittää vuoden lopulla katkolla olevan Aavahelukan valvomattoman lentopaikan vuokrasopimuksen sisällön ja lentopaikan käyttötarpeen. Lentopaikkaa käyttää Aavahelukan lentokerho palolentojen urakoimiseen sekä yksittäiset pienlentokoneilla saapuvat lentäjät. Kunta vuokraa Metsähallitukselta lentopaikan maa-aluetta 2910,61 eurolla. Lentopaikan rakenteet ovat korjauksen tarpeessa.