Ylläs kasvaa kestävästi ja laadukkaasti

02.01.2023

Vuonna 2040 Ylläs on elinvoimainen, helposti saavutettava, laadukas, kestävä, ympärivuotinen ja persoonallinen matkailukeskus, joka on tunnettu laadukkaista reiteistään, kansallispuiston ja lähiympäristön luonnosta sekä paikallisesta vieraanvaraisuudesta. Ylläkselle on helppo tulla, vierailla ja asettua olemaan.


Ylläs on profiloitunut luontoelämyksiä ympäri vuoden tarjoavana matkailualueena, jonka erityisominaisuus ja keskeinen vetovoimatekijä ovat kattavat ja monipuoliset reitit. Tämän profiilin ja vetovoiman halutaan jatkossakin säilyvän ja vahvistuvan matkailun kestävän ja vastuullisen toteutuksen sekä paikallisia toimijoita hyödyttävän toiminnan kautta.


Ylläs kasvaa kestävällä ja laadukkaalla tavalla. Majoitusinvestointien ohella on tärkeää mahdollista osa-aikainen ja pysyvä asuminen Ylläksellä lisäämällä asuntotuotantoa ja tonttitarjontaa. Erityisen tärkeää tämä on työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Asumista tulee rakentaa matkailun lomaan ja lähelle Äkäslompolon ja Ylläsjärven palveluja. Tavoitteeseen 50 000 palvelujen käyttäjästä tulee sisällyttää pysyvät ja osa-aikaiset asukkaat.


Ylläksen saavutettavuuden parantaminen takaa kestävän kasvun mahdollisuudet. Saavutettavuus sisältää digitaaliset palvelut ja näkyvyyden, parantuneet liikenneyhteydet Ylläkselle ja sujuvan liikkumisen alueen sisällä. Liikkumisen tulee olla mahdollisimman kestävää ja vähähiilistä painottuen lentoliikenteen ohella parantuneeseen raideliikenteeseen ja muuhun joukkoliikenteeseen. Ylläksen alueen sisällä omalla autolla liikkumisen tarvetta vähennetään tiiviimmällä rakenteella ja nykyistä paremmilla joukkoliikennepalveluilla ja kevyen liikenteen yhteyksillä.


Reittejä kehitetään jatkuvasti palvelemaan erilaisia käyttäjiä ympäri vuoden. Reittien ylläpidossa ja kehittämisessä tärkeää on priorisointi ja ylläpidettävän reitistön korkea laatu. Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta reittien kasvavaa käyttöpainetta ohjataan puiston
ulkopuolelle.


Kolarin kuntastrategia on otettu huomioon Ylläksen visiota, kehittämistavoitteita, strategisia linjauksia ja toimenpiteitä muodostettaessa. Kolarin kunta panostaa ja sitoutuu matkailun määrätietoiseen kehittämiseen monella tasolla. Kunta pyrkii vaikuttamaan kansalalisiin infrainvestointeihin ja saavutettavuuden parantamiseen tukemalla Ylläksen kasvua. Reitteihin panostetaan kunnallisen reittiyhtiön resurssien kautta. Matkailun markkinointiin ja viestintään ohjataan yhdessä matkailuelinkeinon kanssa riittävästi panostuksia. Päätöksenteossa huomioidaan kattavasti matkailun laaja vaikutus Kolarin aluetalouteen ja työllisyyteen.

Ylläs III -kehittämisssuunitelma, loppuraportti.

Kunnanhallituksen päätös.