Ylläksen kehittämissuunnitelma

01.06.2021

Kolarin kunta järjestää kaikille avoimen työpajan liittyen Ylläksen kehittämissuunnitelmaan ja osayleiskaavan uudistamiseen maanantaina 14.6. kello 14–16.30. Työpaja järjestetään yhtä aikaa kokoontumisrajoitusten puitteissa Luontokeskus Kellokkaassa Äkäslompolossa ja verkossa Teams-yhteydellä.

Tilaisuudessa esitellään kaavatyön tueksi tehdyt selvitykset ja Ylläs III kehittämissuunnitelman tilanne. Pienemmissä ryhmissä työskennellään maankäytön parissa ja keskustellaan kaavatyöhön liittyvistä tarpeista ja tavoitteista. Tutustu tuoreimpaan tiedotteeseen tästä.

Työpajan alustava ohjelma :

14 Kunnan tervetuloa-sanat

14.15 Maankäyttö Suomessa ja ulkoa tulevat tavoitteet kuntakaavoitukselle

14.30 Ylläksen osayleiskaavan tueksi laaditut selvitykset (Liikenne, Luonto, Kulttuuriympäristö, Maisema, Melu) ja muu suunnitteluun vaikuttava lähtötieto (mm. asemakaavat, yhdyskuntatekniikka ja muinaisjäännökset)

15 Kehittämissuunnitelman tilanne (mm. kyselyiden, haastattelujen ja työpajan tulokset)

15.20 Rakennemallin esittely ja maankäytön tavoitteet

15.30 Karttojen ääressä pienryhmäkeskustelua tavoitteista ja tarpeista sekä niiden sijoittamisia kartalle.

16.10 Pienryhmätyöskentelyjen nostot (riippuen ryhmien määrästä n. 3min/ryhmä).

16.25 Prosessin jatko ja loppusanat

Korona-tilanteen vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan oheisen linkin kautta:

https://www.lyyti.in/Yllaksen_kaavatilaisuus_14062021

Yhteyshenkilö: Kullervo Lauri, Tekninen johtaja, p. 0400-395 587, kullervo.lauri@kolari.fi