Ylläksen kaava odottaa kehittämissuunnitelmaa

24.02.2022

Kunnanhallitus kasvatti suunnitteilla olevan monitoimitalon liikuntahallia salibandyn sarjapelitoimintaa varten ja lisäsi suunnitelmaan parvikatsomon.

Kooste valtuuston ja lautakuntien helmikuun päätöksistä löytyy tiedotteen lopusta.

Kolarin kunnanhallitus päätti 22.2., että Ylläksen osayleiskaava ja parhaillaan loppusuoralla olevan Ylläs 3 -kehittämissuunnitelma liitetään tiiviimmin yhteen. Kaavan valmistelussa otetaan samalla aikalisä. Ehdotusvaiheeseen edetään vasta syksyllä sen jälkeen, kun kehittämissuunnitelma on valmistunut. 1.2. ja 22.2. kunnanhallitusten välillä kokoontunut ohjausryhmä linjasi, ettei voimassa olevassa kaavassa rakentamiselle osoitettuja alueita lähdetä pienentämään, jottei alueen maanomistajille aiheudu kohtuutonta haittaa maiden arvon alenemisesta.

Kunnanhallitus päätti pitää ennallaan Ylläksen osayleiskaavan päivitystyötä ohjaavat tavoitteet. Niiden mukaan Ylläs on voimakkaasti kasvava ja merkittävä kansainvälinen matkailukeskus. Kasvun mittalukuna on käytetty 50 000 petipaikan tavoitetta vuoteen 2040 mennessä. Se tarkoittaa nykyisen majoituskapasiteetin noin tuplaantumista.

Kaavan luonnosvaiheessa tavoite kyseenalaistettiin useassa mielipiteessä. Muun muassa kunnan tekninen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että kaavaluonnoksesta ei voi antaa lausuntoa ennen kuin kehittämissuunnitelma on nähtävillä ja että 50 000 petipaikan
oikeellisuus on selvitettävä.

“Suuremmassa hallissa olosuhteet säilyvät hyvänä salin jakotilanteissa”

Kunnanhallitus kasvatti suunnitteilla olevan monitoimitalon liikuntahallin mitat 800 neliöstä yli tuhanteen, jotta hallissa pystytään jatkossa pelaamaan salibandyn sarjapelejä ja seuraamaan niitä parvikatsomosta. Katsomon tarpeellisuudesta äänestettiin.

Liikunnanopettaja Juho Mattila perusteli kirjeessään kunnanhallitukselle suurempia salineliöitä sillä, että virallisten salibandypelien ja -turnausten järjestämisen lisäksi suurempi sali mahdollistaa hyvät opetus- ja harrastusolosuhteet monelle lajille silloinkin, kun sali joudutaan jakamaan kolmeen osaan. Mattila toi esiin myös katsomon tärkeyden pelien seuraamista varten sekä asiallisena oleskelutilana esimerkiksi omaa vuoroa odotellessa.

Kunnanhallitus käsitteli myös työsuojelupäällikkö Asta Hakson tekemän ilmoituksen epäasiallisesta käytöksestä valtuuston kokouksessa 15.2. Ilmoitus kohdistui valtuutettu Sakari Lipposeen, minkä vuoksi asiaa käsitteli kunnanhallitus. Kunnanhallitus päätti uudistaa päätöksensä siitä, että se ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä työyhteisössä eikä luottamusorganisaatiossa. Kunnanhallitus totesi, että Sakari Lipposen epäasiallinen käyttäytyminen on ollut poikkeuksellisen laajaa, pitkäkestoista ja häiritsevää.

Työnantaja on ryhtynyt jo aiemmin toimenpiteisiin, kuten selvittely, kuuleminen, huomautus ja tutkintapyyntö ja käyttänyt kaikki sillä käytettävissä olevat keinot epäasiallisen käyttäytymisen poistamiseksi. Kunnanhallitus päätti tehdä aluehallintovirastolle työsuojeluilmoituksen Lipposesta ja hänen aloitteissaan esitettyihin sisältöihin yhtyneistä luottamushenkilöistä. Hallitus päätti myös lisätä valtuuston kokoukseen ja työsuojeluilmoitukseen liittyvät tiedot aiempaan, 30.3.2021 kunnanhallituksen Lipposesta tekemään tutkintapyyntöön poliisille. Tutkintapyynnön käsittely on kesken. Kunnanhallitus käsitteli Lipposen toimintaa ensimmäisen kerran 13.10.2020.

Kunnanhallitus päätti

 • vahvistaa perusturvajohtaja Henna Kaurasen virkavaalin, määrätä viranhoidon alkamaan 1.2. ja kuuden kuukauden koeajan alkamaan 3.1. Kokonaispalkka työstä on 5.540,89 euroa sekä puhelinetu.
 • asettaa nähtäville Äkäslompolon Kaupinjärventien varressa sijaitsevan asemakaavan muutosehdotuksen. Muutoksen tavoitteena on kaavoittaa yksityisen maanomistajan maalle tien Kuertunturin puoleiseen rinteeseen kuusi sadan neliön suuruista lomarakennuspaikkaa. Kaava-aineistoihin voit tutustua Kolari.fi-sivuston kaavoitus-sivulla.
 • käynnistää kaavamuutoksen Äkäslompolossa Metsähalituksen omistamilla Maahisentien, Mettiäisentien ja Keijukujan alueilla. Alue on tällä hetkellä hotelli- ja matkailurakentamisen aluetta sekä retkeily- ja ulkoilualuetta. Tavoitteena on muuttaa alueet paremmin lomarakentamiseen sopiviksi.
 • antaa urakalla suoritettaviksi Äkäslompolon Röhkömukanmaan alueen katujen pinnoittaminen (140 000 euroa), Ylläsjärven Lännentien pinnoittamisen (105 000 euroa) ja Äkäslompolon Rettitien leventämisen (225 000 euroa). Kunnanhallitus päättää yli 100 000 euron rakennushankkeiden toteutustavasta. Röhkömukanmaan ja Lännentien pinnoituskustannukset maksaa Metsähallitus.
 • Tutustu kunnanhallituksen päätöksiin Kolari.fi-verkkosivuston päätöksenteko-osiossa.

Kunnanvaltuusto päätti 15.2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 14.2.

 • valita kehitysvammatyön palveluvastaavaksi Petri Kallungin ja varalle Janne Kylmämaan. Virkaa haki viisi henkilöä.
 • että kehitysvammaisten asumis ja päivätoimintayksiköiden työsuojelutarkastuksissa havaitut puutteet korjataan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asettaman aikataulun mukaisesti.
 • Päivä- ja toimintakeskus Toimarin tiloissa olevan purunpoistolaitteen meluhaitta poistetaan tai sitä vähennetään 29.7. mennessä.
  • Työterveyshuolto tekee asumisyksikkö Kotikonnussa työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvat terveysvaarat, haitat, kuormitus- ja voimavaratekijät ja näiden merkitys terveydelle ja työkyvylle.
  • vahvistaa kunnan ja Kolarin palvelutaloyhdistyksen 146 000 euron sopimuksen Kolarin palvelutalon tuottamista asumispalveluista, saunavuoroista, pesulapalveluista, toimintaterapiasta, turva- ja muista tarpeellisista palveluista sekä ryhmäasumispalveluista.
 • vahvistaa nuorisovaltuutettu Oona Pääkkölän valinnan sosiaali- ja terveyslautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella.
 • Tutustu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiin Kolari.fi-verkkovuston päätöksenteko-osiossa.

Tekninen lautakunta päätti 2.2.

 • siirtää seuraaville vuosille Palovaarantien rakentamisen (120 000 euroa), Rautuvuomantien päällystämisen (35 000 euroa) ja Iivarintien loppuosan rakentamisen (20 000 euroa). Siirrot tehtiin, koska kunnanvaltuusto pienensi investointeihin varattua rahasummaa 160 000 eurolla. Äkäslompoloon valmistuvalle uudelle paloasemalle johtavan Reittitien leventämisen määrärahaa lautakunta kasvatti 225 000 euroon mahdollisten rakennuskustannusten nousun vuoksi.
 • vahvistaa nuorisovaltuutettu Onni Koivumaan valinnan tekniseen lautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeudella.
 • Tutustu teknisen lautakunnan päätöksiin kolari.fi-verkkosivuston päätöksenteko-osiossa.

Lisää tietoa päätöksistä saat kunnanhallituksen, -valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajilta. Yhteystiedot löydät Kolari.fi-verkkosivuston Päätöksenteko-osiosta.