Yhteisöavustuksen hakuaika on nyt!

22.03.2019

Kolarin kunta myöntää yhteisön kannalta merkittäville hankkeille tai toiminnoille vuosittain yhteisöavustusta, jota voi hakea 15.4.2019 mennessä.

Yhteisöavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Kolarin kunnanhallitus on määritellyt 16.03.2015 § 81 seuraavat avustuksen myöntämiskriteerit:

  1. Yhteisöavustusta myönnetään rekisteröidyille kolarilaisille yhdistyksille tai vakiintuneille organisaatioille kylän tai alueen kannalta merkittävän yhteisen hankkeen tai toiminnan toteuttamiseen ja käynnistämiseen.
  2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
  3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa rahanlähde.
  4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
  5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä (toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus).
  6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä ohjeita rikotaan.
  7. Avustushakemukset käsitellään kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
  • Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai postitse osoitteeseen Kolarin kunta, kirjaamo, Isopalontie 2, 95900 Kolari
  • Lisää tietoa antaa kehitysjohtaja: 040 489 5007

Millaiset hankkeet avustusta ovat saaneet? Tutustu kunnanhallituksen päätökseen 29.5.2018.