Yhdistys, kerro mielipiteesi

27.05.2022

Lapin hyvinvointialue valmistelee yleishyödyllisten yhdistysten avustusperiaatteita. Tutustu luonnokseen ja kommentoi avustusperiaatteita 2.6.2022 mennessä.

Lapin hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet on tarkoitus tuoda hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2022. Myöhemmin tämän vuoden aikana valmistellaan tarkemmat avustuskäytännöt ja avustusten myöntämisen kriteerit. Pyydämme järjestöiltä ja muilta tahoilta kommentteja avustusperiaatteiden luonnokseen 2.6.2022 mennessä.

Avustusperiaatteiden luonnoksen mukaan harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään lappilaisille tai Lapissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta on yleishyödyllistä. Avustusta voi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Avustettavan toiminnan tulisi edistää hyvinvointialueen strategian, alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden toteutumista. Samaan toimintaan voisi saada avustusta joko hyvinvointialueelta tai kunnalta.

Toiminta-avustuksia myönnettäisiin yhdistyksen perustehtävän mukaiseen toimintaan, kun avustettava toiminta toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella. Avustusta myönnettäisiin hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaan toimintaan. Avustusperustaisilla kumppanuussopimuksilla sekä muilla kumppanuussopimuksilla tuettaisiin toimintaa, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tuettava toiminta voisi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voitaisiin tehdä toiminnasta, joka kytkeytyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toiminta voisi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Tutustu & kommentoi

Tutustu hyvinvointialueen avustusperiaatteiden luonnokseen:

Hyvinvointialueen avustusperiaatteiden luonnosta esitellään kaikille avoimessa Teams-tilaisuudessa keskiviikkona 1.6. klo 17.00.

Lue uutinen avustusperiaatteiden valmistelusta Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Lisätietoja antavat:

  • Verena Kortelainen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntija, verena.kortelainen@lapha.fi, 040 626 1018
  • Harri Tiuraniemi, tukipalvelujen ja yhdyspintojen sekä lapsi- ja perhepalvelujen vastuuvalmistelija, harri.tiuraniemi@lapha.fi, 040 665 9734