Vt. kunnanjohjaksi Hannu Haapala

11.11.2020

Kunnanvaltuusto päätti valita kunnanjohtajan avoimen viranhoitoon Hannu Haapalan 10.11.2020 alkaen kuitenkin enintään siihen saakka, että kunnanjohtajan virkaan valittu henkilö aloittaa viranhoidon tai kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan avoimenvirantäytöstä muuta. Hannu Haapala toimii parhaillaan myös vs. hallintojohtajana. 

Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanjohtajan hakuprosessin käynnistämistä käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa
24.11.2020.