Kuvassa juuri uimasta tuleva kultainennoutaja ravistelee vettä turkistaan.

Virallinen uimakausi Lapissa 25.6. – 15.8.

06.06.2024

Virallinen uimakausi Lapissa 25.6. – 15.8.

Tässä tiedotteessa Kolarin kunnan terveydensuojeluviranomaisen/Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon laatima lakisääteinen uimarantaluettelo vuodelle 2024.

Nähtäville voi laittaa heti, nähtävilläpito ainakin 15.8.2024 saakka. Luettelosta voi mieluusti tiedottaa myös kunnan sosiaalisen median kanavilla, mikäli sellaisia on käytössä.

Yleiset uimarannat luokitellaan ns. yleisiin ja pieniin yleisiin uimarantoihin kävijämäärän mukaan. Uimarannoista on laadittu uimarantaluettelo, joka päivitetään vuosittain ennen uimakauden alkua. Uimakausi Lapissa alkaa 25.6. ja päättyy 15.8.

Uimarantaluettelossa mainittujen rantojen uimaveden laatua tarkkaillaan uimakauden aikana. Uimavesinäytteistä tutkitaan sellaisten bakteerien esiintymistä, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta tehdään havaintoja myös syanobakteerien eli sinilevien esiintymisestä.

Uimarantojen uimavesinäytteiden tulokset ja havainnot ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla: www.rovaniemi.fi/Asuminen-ja-ymparisto/Ymparistoterveys/Uimarantojen-veden-laatu

Yleisöllä on mahdollisuus antaa ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta. Ne tulee tehdä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen terveystarkastaja@rovaniemi.fi tai postitse osoitteeseen Rovaniemen kaupunki, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto, PL 1008, 96101 Rovaniemi.

Huomioithan uimapaikoilla/uimarannoilla nähtävillä olevat säännöt. Muun muassa koiria ei saa uittaa näissä paikoissa. Uutisen kuvan koira ei ole ollut uimassa yleiseksi uimapaikaksi/uimarannaksi luokitellussa paikassa.

https://www.kolari.fi/fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/ymparistoterveys-ja-elainlaakari.html